Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Huy Rio. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Huy Rio

Huy Rio

Điểm thi

Luyện toán

59 -Trung bình 9.82 - Tổng điểm 5992

Huy Rio đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-11-02 16:52:48
Huy Rio đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-11-05 15:49:07
Huy Rio đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-11-05 16:47:53
Huy Rio đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-11-05 15:55:43
Huy Rio đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-11-05 15:57:55
Huy Rio đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-11-05 16:00:02
Huy Rio đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-11-05 16:02:23
Huy Rio đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-11-05 16:05:46
Huy Rio đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-11-05 16:08:44
Huy Rio đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-11-05 16:12:34