Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với pham thi minh nhat. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

pham thi minh nhat

pham thi minh nhat
Chao mung cac ban den voi ngoi nha cua minh . To mong ta se la ban tot cua nhau.

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-31 09:31:19
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-31 09:29:26
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-31 09:28:09
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-29 15:07:29
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-08 20:58:51
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-05-08 20:55:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-08 20:53:23

Luyện toán

23 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2300

pham thi minh nhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2014-09-07 07:41:13
pham thi minh nhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-09-05 14:52:05
pham thi minh nhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-09-06 14:09:17
pham thi minh nhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số tự nhiên, kết quả số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-09-13 08:25:03
pham thi minh nhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số thập phân cho số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2014-09-13 08:35:43
pham thi minh nhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2014-09-14 15:00:46
pham thi minh nhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2014-09-20 08:28:19
pham thi minh nhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2014-09-20 08:33:48
pham thi minh nhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2014-09-27 09:22:00
pham thi minh nhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số biết tổng và hiệu
Lần cuối làm bài: 2014-09-21 09:27:12