Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ironman. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ironman

Ironman
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện văn - Tiếng Việt

13 -Trung bình 7.64 - Tổng điểm 2598

Ironman đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-04-30 09:45:06
Ironman đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu
Lần cuối làm bài: 2018-04-20 15:18:40
Ironman đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Vương quốc vắng nụ cười. Phân biệt s/x, o/ô
Lần cuối làm bài: 2018-04-30 09:15:32
Ironman đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu
Lần cuối làm bài: 2018-04-20 15:10:59
Ironman đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăng-co Vát
Lần cuối làm bài: 2018-04-20 16:37:41
Ironman đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Đường đi Sa Pa. Phân biệt r/d/gi, v/d/gi
Lần cuối làm bài: 2018-04-20 19:47:44
Ironman đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất
Lần cuối làm bài: 2018-04-20 14:21:14
Ironman đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 17:10:42
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 15:39:32
Ironman đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 20:47:24

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 5.10 - Tổng điểm 51

Điểm thi