Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nhật Hạ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nhật Hạ CTV

Nhật Hạ
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

10 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1000

Nhật Hạ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-04-28 12:07:45
Nhật Hạ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-06-09 07:26:11
Nhật Hạ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo sử dụng các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-05-19 15:14:54
Nhật Hạ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 05:40:16
Nhật Hạ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường, vận tốc, thời gian
Lần cuối làm bài: 2018-04-17 05:19:34
Nhật Hạ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân chia nhẩm với các số 0,5; 0,25; 0,125
Lần cuối làm bài: 2018-04-24 17:06:46
Nhật Hạ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-07-31 16:59:27
Lần cuối làm bài: 2018-06-03 06:37:25
Nhật Hạ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 9
Lần cuối làm bài: 2018-09-03 18:08:06
Nhật Hạ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 15:10:00

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Nhật Hạ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 16:36:11

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nhật Hạ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-27 17:57:16
Nhật Hạ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-21 08:05:07
Nhật Hạ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-20 19:44:25
Nhật Hạ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-20 19:39:09
Nhật Hạ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-13 19:57:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-12 19:54:21
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-04-12 19:46:20
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2018-04-12 19:40:14
Nhật Hạ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-10 05:34:44