Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Con Vịt. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Con Vịt CTV

Con Vịt
dung de y den avatar cua minh`, no chi mang tinh chat tha bait :)) https://www.pinterest.com/xamlonman/

Luyện toán

10 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1000

Con Vịt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 15:10:00
Con Vịt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 9
Lần cuối làm bài: 2018-09-03 18:08:06
Con Vịt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-07-31 16:59:27
Con Vịt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-06-09 07:26:11
Lần cuối làm bài: 2018-06-03 06:37:25
Con Vịt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo sử dụng các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-05-19 15:14:54
Con Vịt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 05:40:16
Con Vịt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân chia nhẩm với các số 0,5; 0,25; 0,125
Lần cuối làm bài: 2018-04-24 17:06:46
Con Vịt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-04-28 12:07:45
Con Vịt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường, vận tốc, thời gian
Lần cuối làm bài: 2018-04-17 05:19:34

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 5.60 - Tổng điểm 112

Con Vịt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 16:36:11

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 1.20 - Tổng điểm 12

Điểm thi

Con Vịt làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-27 17:57:16
Con Vịt làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-21 08:05:07
Con Vịt làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-20 19:44:25
Con Vịt làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-20 19:39:09
Con Vịt làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-13 19:57:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-12 19:54:21
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-04-12 19:46:20
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2018-04-12 19:40:14
Con Vịt làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-10 05:34:44