Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tuấn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tuấn

Tuấn
Ai chà chà, lâu lâu mới có ng đến thăm nhà mình à nha, mời các bạn cứ thăm tự nhiên, đừng cười mình nhé mình mới chơi cái này có 3 ngày

Luyện toán

1 -Trung bình 5.17 - Tổng điểm 621

Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-08-23 12:57:24

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Tuấn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-21 21:46:23
Tuấn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-21 21:44:58
Tuấn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-06 21:03:38