Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Xuân Phúc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Xuân Phúc

Nguyễn Xuân Phúc
CÁC ANH EM CAN KẾT BẠN THÌ GHÉ VÀO ĐÂY Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Nguyễn Xuân Phúc
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

2 -Trung bình 7.80 - Tổng điểm 234

Nguyễn Xuân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 22:26:01
Nguyễn Xuân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 11:30:08

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.40 - Tổng điểm 8

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi