Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Hoàng Minh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Hoàng Minh

Trần Hoàng Minh
^v^

Luyện toán

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

Trần Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 16:46:48
Trần Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 19:21:27
Trần Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 20:13:11
Trần Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đa giác. Đa giác đều
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 08:32:55
Trần Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Diện tích hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 21:20:32
Trần Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 16:19:06
Trần Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Diện tích hình thang
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 14:56:41
Trần Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Diện tích hình thoi
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 15:41:04
Trần Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Phương trình tích
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 14:56:08
Trần Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 14:47:16
Trần Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 11:01:02

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Trần Hoàng Minh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-14 20:37:02