Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Như Quỳnh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Như Quỳnh

Nguyễn Như Quỳnh
Chủ nhân là một người một khi muốn gì thì phải đòi cho bằng đc, đa nhân cách;sáng nắng chiều mưa Fan anime, từ bé đến lớn ko bt âm nhạc là gì!đối vs tôi mọi thứ chưa bao giờ là đủ!Bạn bè, thành công, niềm vui, khó khăn, thất bại chưa bao giờ là đủ để dừng lại!

Luyện toán

2 -Trung bình 5.79 - Tổng điểm 1043

Nguyễn Như Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:59:12
Nguyễn Như Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hình thang
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 14:46:56

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 6.23 - Tổng điểm 187

Nguyễn Như Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 20:44:33

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Nguyễn Như Quỳnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 17:46:01

Điểm thi

Nguyễn Như Quỳnh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-05 21:03:51
Nguyễn Như Quỳnh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 7.8 điểm
Điểm cao nhất: 7.8, Nộp bài lúc 2019-10-30 22:21:33
Nguyễn Như Quỳnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-18 21:45:31
Nguyễn Như Quỳnh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-06 21:48:07
Nguyễn Như Quỳnh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-09-29 20:41:56
Nguyễn Như Quỳnh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-29 20:27:27
Nguyễn Như Quỳnh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-29 20:24:34
Nguyễn Như Quỳnh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-29 20:21:37
Nguyễn Như Quỳnh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-29 20:13:45
Nguyễn Như Quỳnh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-19 20:09:51
Nguyễn Như Quỳnh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-12 14:55:41
Nguyễn Như Quỳnh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-07-11 21:11:22
Nguyễn Như Quỳnh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-16 17:17:44
Nguyễn Như Quỳnh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-16 11:49:10