Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy]. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy]

Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy]
Thời gian trôi thật nhanh... 3 năm với olm rồi. Kỉ niệm thời trẻ trâu đều ở đây :))

Luyện toán

142 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 14200

Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2018-03-21 19:15:56
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm theo nhóm
Lần cuối làm bài: 2018-03-18 10:17:30
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-03-20 19:30:52
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-15 09:40:15
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-11-29 21:12:20
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-12-04 20:12:06
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2017-12-12 20:56:44
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-03-21 19:11:35
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-03-21 19:13:16
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2018-03-21 19:18:35
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, lịch tháng
Lần cuối làm bài: 2018-03-21 20:27:39
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2018-01-11 21:00:37
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2018-01-23 15:24:06
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2017-12-07 12:06:30
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2018-02-27 16:49:12
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-12-17 21:22:54
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2018-02-27 18:19:41
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2018-01-28 12:17:32
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền phép tính cộng hoặc trừ thích hợp
Lần cuối làm bài: 2018-02-22 11:58:34
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2018-02-27 18:20:23
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2018-03-18 10:01:02
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2018-03-19 15:48:20
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán và so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2018-02-22 11:53:37
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2018-03-18 15:43:14
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-12-21 15:55:05
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2018-02-27 18:21:46
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2017-12-31 15:33:07
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2018-02-28 20:31:49
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2018-03-19 15:26:42
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2018-03-19 15:29:18
Lần cuối làm bài: 2018-03-19 15:32:50
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ không nhớ các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-03-19 15:44:54
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-02-21 16:09:07
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-03-20 19:34:26
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm và đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-03-20 19:43:56
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2018-02-22 20:09:46
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2018-03-19 15:50:48
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-03-19 15:53:30
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2018-03-26 20:15:24
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2018-03-26 20:21:04
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2018-03-26 20:28:31
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp
Lần cuối làm bài: 2018-03-11 21:03:36
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp
Lần cuối làm bài: 2018-03-19 16:21:31
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2018-04-18 21:44:04
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2018-04-19 16:00:15
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2018-09-13 11:35:04
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2018-02-22 20:04:28
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2018-03-11 21:14:44
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2018-03-18 10:07:58
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 12:43:28
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 11:40:09
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 12:39:55
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 12:43:04
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 15:50:47
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2018-04-28 16:29:41
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, phép trừ (có nhớ và không nhớ)
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 20:34:05
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 20:08:07
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm các cạnh của hình
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 21:01:14
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 15:50:25
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 21:48:45
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-03-20 19:46:18
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-03-20 19:47:41
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc khối lượng của vật trên cân hai đĩa
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 20:17:32
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 20:30:14
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cân đồ vật bằng thử và sai
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 20:17:17
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 19:02:39
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đo độ dài đoạn thẳng - cm
Lần cuối làm bài: 2018-03-20 19:36:18
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng - milimet
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 20:26:49
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2018-04-29 09:50:12
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2017-11-14 19:45:23
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm nằm trong, nằm ngoài hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-03-20 19:55:05
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-05-26 19:27:06
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-04-18 21:38:24
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-08-24 07:16:50
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-02-21 20:12:58
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 19:57:18
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-03-11 10:26:08
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-04-10 21:14:51
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-04-20 18:22:07
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2017-04-26 20:33:33
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài dm, cm
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 20:29:58
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 20:34:24
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2018-03-26 20:23:59
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2018-02-07 20:27:36
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2018-02-02 20:35:09
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2018-02-22 16:04:37
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2018-02-22 12:02:37
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2018-03-03 20:52:23
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2018-03-08 21:33:36
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2018-03-08 21:36:33
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2018-03-11 20:59:03
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2018-03-19 15:59:49
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2018-03-19 16:08:14
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm cách đoạn
Lần cuối làm bài: 2018-03-18 10:34:41
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2018-02-14 12:08:39
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2018-03-24 20:20:32
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số và phép tính
Lần cuối làm bài: 2018-03-24 19:43:16
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 15:49:23
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-04 18:01:10
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-05-21 09:41:42
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-06-15 09:04:27
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-08-18 21:40:07
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-05-10 20:12:00
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-10-26 21:37:12
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-11-02 21:33:02
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-09-15 14:28:44
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-05-15 20:23:18
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-10-02 20:17:37
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-10-13 14:11:43
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-09-07 13:56:59
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 10:14:04
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 12:23:13
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 12:20:01
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng phép tính ngược
Lần cuối làm bài: 2018-03-24 19:50:51
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-01-05 14:49:53
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2018-03-18 09:47:46
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2018-03-18 09:51:10
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2018-03-24 20:12:51
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2018-03-20 19:59:00
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 12:31:59
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 20:34:52
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 21:00:19
Lần cuối làm bài: 2018-03-14 14:10:08
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2018-03-24 19:55:48
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 12:27:19
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2018-03-24 20:07:49
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cửu chương cộng có nhớ
Lần cuối làm bài: 2018-04-19 15:48:18
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số tròn trăm, tròn chục
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 19:02:27
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian theo hệ 12 giờ và 24 giờ
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 14:54:08
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2018-03-26 20:28:40
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2018-03-18 10:11:35
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tính tuổi
Lần cuối làm bài: 2018-03-24 21:34:22
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng và trừ trên bảng các số phạm vi 100
Lần cuối làm bài: 2018-03-18 10:40:33
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2017-11-17 20:36:50
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2017-06-07 19:29:00
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2017-11-24 20:01:09
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-10-22 21:14:11
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2017-11-08 22:09:15
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2017-08-24 07:16:32
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số đoạn thẳng có trong hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 21:45:41
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-03-18 09:36:07
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2018-03-18 09:44:12

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2017-10-09 20:21:27
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2017-10-30 21:10:06

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-20 20:38:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-27 19:34:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-26 20:24:32
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-17 20:38:55
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-12 19:52:42
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-10 18:00:50
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-10 17:58:02
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-10 17:54:31