Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nhóm Winx là mãi mãi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nhóm Winx là mãi mãi

Nhóm Winx là mãi mãi
Mình là fan trung thành của Thủy Thủ Mặt Trăng, nhóm Winx và Ca sĩ anime Hatsune Miku. Ước mơ của mình sau này là ca sĩ hoặc nhà thiết kế thời trang

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-20 20:38:31
Nhóm Winx là mãi mãi làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-27 19:34:52
Nhóm Winx là mãi mãi làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-26 20:24:32
Nhóm Winx là mãi mãi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-17 20:38:55
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-12 19:52:42
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-10 18:00:50
Nhóm Winx là mãi mãi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-10 17:58:02
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-10 17:54:31

Luyện toán

19 -Trung bình 9.86 - Tổng điểm 1972

Nhóm Winx là mãi mãi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-15 09:40:15
Nhóm Winx là mãi mãi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-02-21 20:12:58
Nhóm Winx là mãi mãi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-02-19 09:51:00
Nhóm Winx là mãi mãi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-02-28 20:52:59
Nhóm Winx là mãi mãi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 19:57:18
Nhóm Winx là mãi mãi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-03-11 10:26:08
Nhóm Winx là mãi mãi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 10:14:04
Nhóm Winx là mãi mãi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 15:49:23
Nhóm Winx là mãi mãi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-04 18:01:10
Nhóm Winx là mãi mãi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-04-10 21:14:51