Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy]. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy]

Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy]
Olm h dzui nữa hongggg???

Luyện toán

142 -Trung bình 9.42 - Tổng điểm 14407

Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 21:48:45
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 20:34:24
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài dm, cm
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 20:29:58
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng - milimet
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 20:26:49
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cân đồ vật bằng thử và sai
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 20:17:17
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 20:30:14
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc khối lượng của vật trên cân hai đĩa
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 20:17:32
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 21:00:19
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, phép trừ (có nhớ và không nhớ)
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 20:34:05
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số tròn trăm, tròn chục
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 19:02:27

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 9.13 - Tổng điểm 274

Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2017-10-30 21:10:06
Nhóm Winx là mãi mãi [Kazy] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2017-10-09 20:21:27

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 4.50 - Tổng điểm 180

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-20 20:38:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-27 19:34:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-26 20:24:32
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-17 20:38:55
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-12 19:52:42
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-10 18:00:50
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-10 17:58:02
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-10 17:54:31