Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vũ Thị Phương Duyên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vũ Thị Phương Duyên

Vũ Thị Phương Duyên
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

16 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1600

Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 13:47:17
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 13:34:56
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 20:19:49
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 07:06:09
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 20:15:19
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 19:08:13
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 05:50:49
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 20:12:37
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 06:53:07
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 07:34:22
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 12:39:07
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 14:39:35
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồng hồ. Thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 19:20:19
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 05:37:02
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 16:46:07
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 19:12:03

Luyện văn - Tiếng Việt

35 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3500

Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 17:09:17
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 13:10:18
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 13:11:48
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 20:28:24
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 13:24:53
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: l, h (lê, hè)
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 13:34:29
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 94: oang, oăng (hoang, hoẵng)
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 20:21:33
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ ngựa
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 17:07:26
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Không nên phá tổ chim
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 09:55:53
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích dưa hấu
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 09:52:18
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 20:37:20
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:56:53
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con chó nhà hàng xóm
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 06:22:05
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 06:29:37
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Mạnh thắng Thần Gió
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 06:19:03
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 20:34:13
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 12:30:17
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Lý Tự Trọng
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 12:52:20
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 20:20:52
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 20:25:52
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 20:11:47
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:46:54
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 06:59:30
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Thợ rèn. Phân biệt l/n, uôn/uông
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:54:59
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ước mơ
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 20:16:01
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Điều ước của vua Mi-dát
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 20:09:49
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 09:42:06
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 20:18:34
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 20:22:08
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 20:27:58
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 09:48:07
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 09:44:50
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 19:51:59
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 17:04:20
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 16:59:02

Luyện Tiếng Anh

24 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2400

Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 20:27:04
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 08:32:09
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 05:41:50
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 05:42:11
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 08:32:17
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 20:28:40
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 09:57:03
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 13:08:43
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 05:40:58
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 20:18:12
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 05:47:32
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 12:56:31
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 12:59:11
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 06:52:29
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/ - /ch/
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 19:26:05
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 19:29:28
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 06:50:12
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 21:06:56
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 13:04:42
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 13:51:40
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 13:53:51
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 08:36:03
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 05:41:37
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 20:24:17

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-13 20:38:55
Vũ Thị Phương Duyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-05 20:25:17
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-05 20:13:26
Vũ Thị Phương Duyên làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-19 06:07:57
Vũ Thị Phương Duyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-16 19:49:22
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-16 19:45:43
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-16 19:41:00
Vũ Thị Phương Duyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-16 19:38:55
Vũ Thị Phương Duyên làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-16 19:28:30
Vũ Thị Phương Duyên làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-16 11:35:53