Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vũ Thị Phương Duyên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vũ Thị Phương Duyên

Vũ Thị Phương Duyên
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

16 -Trung bình 7.28 - Tổng điểm 2403

Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồng hồ. Thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 19:20:19
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 06:53:07
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 20:15:19
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 19:12:03
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 19:08:13
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 20:19:49
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 05:50:49
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 13:47:17
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 13:34:56
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 12:39:07

Luyện văn - Tiếng Việt

34 -Trung bình 8.75 - Tổng điểm 3761

Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 16:59:02
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 17:04:20
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 19:51:59
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 09:44:50
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 09:48:07
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 20:27:58
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 20:22:08
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 20:18:34
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 09:42:06
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Điều ước của vua Mi-dát
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 20:09:49

Luyện Tiếng Anh

24 -Trung bình 8.61 - Tổng điểm 2754

Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 20:24:17
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 05:41:37
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 08:36:03
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 13:53:51
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 13:51:40
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 13:04:42
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 21:06:56
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 06:50:12
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 19:29:28
Vũ Thị Phương Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/ - /ch/
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 19:26:05

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-13 20:38:55
Vũ Thị Phương Duyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-05 20:25:17
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-05 20:13:26
Vũ Thị Phương Duyên làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-19 06:07:57
Vũ Thị Phương Duyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-16 19:49:22
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-16 19:45:43
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-16 19:41:00
Vũ Thị Phương Duyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-16 19:38:55
Vũ Thị Phương Duyên làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-16 19:28:30
Vũ Thị Phương Duyên làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-16 11:35:53