Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với _deng_. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

_deng_

_deng_
Hurt...

Luyện toán

59 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5900

_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-11-11 20:03:18
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-10-27 10:53:13
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-10-28 19:12:49
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 10:03:27
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-10-28 15:05:02
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2017-10-28 18:48:48
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2017-10-28 13:51:52
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2017-10-28 15:08:07
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-11-12 10:48:02
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-10-27 16:44:58
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-10-30 17:21:49
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2017-10-22 18:39:35
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 12:53:30
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 12:52:18
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-10-22 19:33:42
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 12:52:27
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 10:53:38
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-10-22 19:50:14
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-10-25 15:16:00
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-10-25 17:03:51
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2017-10-25 19:01:43
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2017-10-28 19:01:43
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-10-28 18:54:11
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-10-28 19:04:18
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2017-10-30 17:21:35
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-02-07 16:28:33
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-10-23 17:21:21
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-11-12 10:48:58
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 12:53:21
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-11-10 18:47:23
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-11-12 10:48:25
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-02-22 22:32:38
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-02-21 21:28:21
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 09:57:12
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-10-23 17:30:42
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-10-22 19:52:54
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-10-28 19:13:18
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2017-10-28 19:11:42
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2017-10-25 19:15:40
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2017-10-18 11:01:31
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 09:59:09
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 12:52:46
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 14:28:39
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 11:50:02
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 11:52:31
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 11:40:00
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 14:30:34
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 11:23:04
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 14:32:18
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 11:24:52
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 11:26:10
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 11:28:12
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 11:30:11
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 11:31:43
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 11:34:11
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 11:37:20
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 11:43:48
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 12:51:22
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-22 15:34:03

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2017-10-09 16:51:30
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2017-10-31 17:16:55
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2017-11-10 16:51:32
_deng_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 12:37:00

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-10 14:40:57
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-02 20:37:17
_deng_ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-17 13:45:25
_deng_ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-05 13:44:38
_deng_ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-24 16:24:13
_deng_ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-12 10:07:57
_deng_ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-12 10:01:49
_deng_ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-12 09:47:26
_deng_ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-12 09:36:55
_deng_ làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-12 09:34:27