Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Kurokawa Neko. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Kurokawa Neko

Kurokawa Neko
こんにちゎ!

Điểm thi

Kurokawa Neko làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-21 18:25:46
Kurokawa Neko làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-21 18:23:20
Kurokawa Neko làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-21 18:21:16

Luyện toán

0 -Trung bình 6.00 - Tổng điểm 180