Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Tất Đạt. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Tất Đạt

Nguyễn Tất Đạt
Nghĩ những thứ bạn chưa từng nghĩ, làm những điều bạn không dám làm đôi lúc cũng là cách để giải quyết vấn đề :)))

Luyện toán

0 -Trung bình 6.00 - Tổng điểm 180

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Tất Đạt làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-12-18 19:28:26
Nguyễn Tất Đạt làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-21 18:25:46
Nguyễn Tất Đạt làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-21 18:23:20
Nguyễn Tất Đạt làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-21 18:21:16