Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với em học dốt. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

em học dốt

em học dốt
•Tôi rất thích nghe người khác ns dối... •Trong khi mk đã pít hết sự thật Đơn giản là tôi muốn pít -->Họ diễn tài đến đâu ...và... mức độ dối trá của họ nhiều đến mức nào! -->Họ xem tôi là 1 con hề ...nhưng... họ đâu ngờ rằng... ^^ con hề này đã trở thành đạo diễn , là khán giả xem bộ kịch của bạn _Bạn diễn tốt quá! . ***tớ k pít kịch bản còn dài bao lâu! .* .***nhưng tớ sẽ cố gắng . .*******ngồi xem bạn diễn... .** .****cho đến khi bạn tự kết thúc nó! . .**một kết thúc k như bạn mong muốn,,

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

em học dốt làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-23 20:49:03
em học dốt làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-23 20:47:44