Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Văn Đức. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Văn Đức

Đỗ Văn Đức
ai mà xem yugioh thì kb với mình nha. Ai cx đc trai hay gái cx đc☺☺☻☻♥♥♥♠♠♣♦,♦♥♥♥

Luyện toán

11 -Trung bình 6.81 - Tổng điểm 2043

Đỗ Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-09-10 20:05:43
Đỗ Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-09-04 16:53:02
Đỗ Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-07-26 12:05:27
Đỗ Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-07-31 07:14:28
Đỗ Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-08-09 09:35:38
Đỗ Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-08-11 12:05:25
Đỗ Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-08-01 12:23:53
Đỗ Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-08-19 12:19:04
Đỗ Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-08-16 16:54:30
Đỗ Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-07-28 07:31:51

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Đỗ Văn Đức làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-04 20:52:38
Đỗ Văn Đức làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-04 20:46:11
Đỗ Văn Đức làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-04 20:41:43
Đỗ Văn Đức làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-08-23 12:09:15
Đỗ Văn Đức làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-22 19:12:06
Đỗ Văn Đức làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-22 19:10:04
Đỗ Văn Đức làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-16 17:14:49
Đỗ Văn Đức làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-16 17:11:39
Đỗ Văn Đức làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-16 17:06:44
Đỗ Văn Đức làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-23 18:41:56
Đỗ Văn Đức làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-20 20:06:02
Đỗ Văn Đức làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-20 19:59:28
Đỗ Văn Đức làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-20 19:54:24
Đỗ Văn Đức làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-20 19:46:00
Đỗ Văn Đức làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-20 19:43:19
Đỗ Văn Đức làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-20 19:38:34
Đỗ Văn Đức làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-20 12:42:30
Đỗ Văn Đức làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-07-15 12:35:00
Đỗ Văn Đức làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-06 12:43:48
Đỗ Văn Đức làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-02 19:47:45
Đỗ Văn Đức làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-02 19:44:03
Đỗ Văn Đức làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-02 19:41:42
Đỗ Văn Đức làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-02 19:38:26
Đỗ Văn Đức làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-07-02 19:14:32
Đỗ Văn Đức làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-07-01 19:47:41