Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ๖Fly༉Donutღღ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

๖Fly༉Donutღღ

๖Fly༉Donutღღ
học hành không thể ngày một ngày hai mà thành tài! Đó là cả một quá trình nếu bạn cố gắng!

Luyện toán

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

๖Fly༉Donutღღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-06-15 10:56:50
๖Fly༉Donutღღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-09-15 21:58:43
๖Fly༉Donutღღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-05-01 09:07:27

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

๖Fly༉Donutღღ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-27 09:05:45
๖Fly༉Donutღღ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-27 09:02:45