Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Thanh Tùng DZ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Thanh Tùng DZ

Thanh Tùng DZ
29/5 ( đau khổ ) . 1st . thích đọc : diệt quỷ cứu nhân

Luyện toán

31 -Trung bình 7.19 - Tổng điểm 3524

Thanh Tùng DZ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 09:37:48
Thanh Tùng DZ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 18:55:55
Thanh Tùng DZ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 10:37:37
Thanh Tùng DZ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 10:33:59
Thanh Tùng DZ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 19:38:33
Thanh Tùng DZ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 19:42:41
Thanh Tùng DZ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 19:37:48
Thanh Tùng DZ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-05-25 14:20:52
Thanh Tùng DZ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-05-19 20:03:09
Thanh Tùng DZ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-12-08 17:30:09

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi