Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Edogawa Conan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Edogawa Conan

Edogawa Conan
Chào mừng các bạn đến nhà của Edogawa Conan xin chào nhớ kết bạn với mình nhé NGÀY 16/9 là sinh nhật của mình

Luyện toán

82 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 8200

Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 14:42:57
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-04-13 10:51:14
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 14:20:33
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-15 19:10:17
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-15 19:13:03
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2017-03-16 19:28:11
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-03-24 11:08:10
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 16:17:09
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2017-03-23 11:04:16
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2017-03-29 20:33:29
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2017-03-16 11:47:27
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-03-17 10:49:16
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-03-29 20:39:51
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-03-18 09:23:26
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 14:38:57
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 14:49:16
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-03-06 18:29:39
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-03-16 19:34:22
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2017-03-10 19:55:17
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-03-10 20:49:36
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-04-20 20:31:10
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-03-29 21:10:13
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 21:22:12
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-03-11 08:34:08
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2017-03-16 19:44:14
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ nhiều số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 20:38:39
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo sử dụng các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-03-22 20:35:14
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-03-22 20:58:55
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và phân số
Lần cuối làm bài: 2017-03-22 21:05:38
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-03-22 21:09:10
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phần trăm của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2017-03-26 19:29:55
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh, sắp xếp hỗn hợp các số
Lần cuối làm bài: 2017-03-25 15:41:43
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đo độ dài đoạn thẳng - cm
Lần cuối làm bài: 2017-03-25 15:47:07
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2017-03-15 07:14:45
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-03-15 07:18:35
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-03-26 10:12:19
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-03-11 08:37:32
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-03-11 16:29:33
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-03-11 16:35:50
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-03-11 16:38:42
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 14:15:55
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-03-13 11:38:01
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 21:26:53
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 15:32:09
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình thang
Lần cuối làm bài: 2017-03-26 08:46:46
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường, vận tốc, thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 13:57:17
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 15:41:00
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển động cùng chiều, ngược chiều
Lần cuối làm bài: 2017-04-13 10:50:08
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính nhanh
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 15:06:15
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về thể tích
Lần cuối làm bài: 2017-03-30 20:44:36
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo thể tích - minh họa bằng hình
Lần cuối làm bài: 2017-03-30 20:51:16
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x thông qua hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 21:27:56
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 15:09:02
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 07:30:14
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 13:51:52
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-13 11:43:09
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 14:54:37
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 14:10:26
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 07:58:54
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 14:10:38
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 14:12:35
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-03-15 07:48:21
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 14:51:24
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 14:05:11
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 14:08:10
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 14:01:34
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 07:23:19
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số thập phân - tổng quát
Lần cuối làm bài: 2017-03-18 09:25:03
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số tự nhiên, kết quả số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-03-16 20:05:54
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số thập phân cho số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2017-03-18 09:23:48
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-03-10 20:53:42
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân chia nhẩm với các số 0,5; 0,25; 0,125
Lần cuối làm bài: 2017-03-15 19:47:06
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán chuyển động của tàu hỏa
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 15:02:15
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán chuyển động qui về tổng - tỉ, hiệu - tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-04-12 19:31:14
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức gồm hỗn hợp các số
Lần cuối làm bài: 2017-03-29 20:15:40
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số biết tổng và hiệu
Lần cuối làm bài: 2017-04-20 20:29:24
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-03-18 10:10:05
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính về số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2017-03-29 19:59:13
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2017-04-15 16:41:34
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-04-23 09:57:48
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-03-26 08:43:03
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2017-03-25 14:16:17

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-10 10:06:06
Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-07 09:34:13
Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-07 09:32:49