Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Edogawa Conan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Edogawa Conan

Edogawa Conan
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 12:48:38
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 13:12:50
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 13:31:54
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 13:34:43
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 13:38:52

Luyện văn - Tiếng Việt

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 11:14:14
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 11:21:35
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Lý Tự Trọng
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 12:36:05
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 20:00:32
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 19:03:45
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 20:07:30
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 20:12:49
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 20:16:02
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 13:09:14
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 14:05:42
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 07:54:08

Luyện Tiếng Anh

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 11:38:12
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 12:24:44
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How do you practise English?
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 12:47:35
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you reading?
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 13:51:27
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What did you do at the zoo?
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 13:41:24
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to be in the future?
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 11:17:22
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 15:57:01

Điểm thi

Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-11 14:51:51