Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Văn Dũng Trí. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Văn Dũng Trí

Phạm Văn Dũng Trí
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Phạm Văn Dũng Trí
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

261 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 26100

Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 10:50:12
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 11:26:29
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-01-24 12:37:01
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 12:16:46
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 100( cộng không nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 09:43:22
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-01-24 12:46:15
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 11:44:48
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 12:41:10
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai mươi. Hai chục
Lần cuối làm bài: 2019-02-07 15:01:16
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 3
Lần cuối làm bài: 2019-02-07 15:21:23
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 11:20:07
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 12:41:48
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 12:30:35
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 12:56:03
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông trong hình
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 11:24:48
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một chục. Tia số
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 12:06:18
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán có lời văn (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 11:28:49
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 11:17:54
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 11:05:13
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 12:21:25
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 11:22:25
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 12:45:50
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 08:25:29
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 10:46:45
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 10:59:29
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về hình học
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 11:54:34
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về giải toán
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 11:12:54
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 11:27:49
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 12:17:49
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 11:15:58
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 11:57:18
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 10:42:56
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 11:22:43
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 10:49:50
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 10:53:47
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 11:26:30
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 10:52:22
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 11:26:15
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia hết và phép chia có dư
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 10:50:06
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 09:14:21
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 08:37:49
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 15:23:41
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 14:40:47
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 11:03:13
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 11:24:05
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 11:02:13
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 10:47:01
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 09:48:30
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung: Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 08:42:51
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 10:02:56
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 10:13:45
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp một số lên nhiều lần
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 09:29:16
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 09:53:55
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 09:45:47
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 09:57:48
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 10:03:25
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giảm đi một số lần
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 09:22:35
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số chia
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 09:52:01
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 09:39:02
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 08:57:20
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-met, hec-tô-mét
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 10:20:03
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 09:05:54
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-06-23 11:24:26
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 06:36:22
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 12:16:41
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành đo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-06-29 11:02:58
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-06-29 11:21:11
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 09:26:49
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 09:47:17
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 10:06:19
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 10:11:37
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 12:07:22
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 09:24:20
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 15:39:50
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 08:19:47
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 09:11:56
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười một. Mười hai
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 08:46:24
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 09:02:49
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 8
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 08:42:58
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 09:40:33
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 09:50:54
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 8
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 10:20:43
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 10:21:38
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 12:10:05
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các dạng câu hỏi tương tác mức độ cao
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 10:36:10
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 11:11:56
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 11:41:57
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 08:43:21
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 9
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 08:57:55
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 09:48:53
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 09:55:06
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gam
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 08:44:45
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 9
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 08:52:25
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 09:04:15
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 09:59:08
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 10:38:41
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 100
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 12:01:14
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 14:50:11
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 09:21:22
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 10:16:38
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười ba. Mười bốn. Mười lăm
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 14:32:26
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 14:38:31
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 08:33:42
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 08:47:45
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 09:37:47
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 09:41:31
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với biểu thức
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 09:56:20
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị của biểu thức
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 09:23:23
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị của biểu thức (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 10:23:14
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 14:42:14
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị của biểu thức (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 10:41:22
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 09:56:35
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 08:42:16
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 10:28:42
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 10:49:16
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 11:00:21
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 10:19:51
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 10:35:17
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 09:40:01
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có hai chữ số (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 08:57:24
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có hai chữ số (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 09:03:07
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có bốn chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 08:48:09
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10 000
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 09:21:54
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 09:31:47
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 10:32:27
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 10:37:11
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 09:00:49
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 09:03:08
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 09:46:44
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với số La Mã
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 09:08:08
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 09:24:33
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các ngày trong tuần lễ
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 10:17:54
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 100
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 11:00:53
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồng hồ. Thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 09:43:17
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 10
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 09:52:05
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 09:30:00
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 10:20:45
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 08:55:07
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 10 (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 09:02:27
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 10:48:22
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tháng, năm
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 11:20:03
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 09:32:33
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 10:01:00
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 09:19:36
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có năm chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 10:44:13
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 11:12:33
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 12:11:11
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 100 000 - Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 14:12:40
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với thống kê số liệu
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 13:53:55
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có năm chữ số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 14:04:05
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số trong phạm vi 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 09:22:46
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 10:05:51
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 09:59:44
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 08:50:15
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ các số trong phạm vi 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 10:53:36
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 13:54:55
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 14:10:55
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 10:35:03
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng các số trong phạm vi 100000
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 09:45:49
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 08:26:33
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 10:03:04
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 09:28:18
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 11:06:01
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 10:02:26
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000 (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 15:10:36
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa một chữ
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 15:25:44
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có sáu chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 06:59:47
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 11:25:29
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có nhiều chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 08:37:02
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 11:00:55
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 11:25:14
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 49 + 25
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 11:21:47
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 12:22:57
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 12:13:00
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 10:48:38
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 12:46:07
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 11:34:47
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 11:43:07
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 28 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 11:04:21
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 10:42:27
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 11:02:22
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giây, thế kỷ
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 12:15:29
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 38 + 25
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 11:01:41
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 11:56:07
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về nhiều hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 10:57:11
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 11:55:48
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 11:33:03
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 12:39:52
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 13:18:36
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 12:15:58
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 11:34:40
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 7 cộng với một số (7 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 12:02:02
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 15:27:30
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 11:23:25
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 10:53:27
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 26 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 10:54:33
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa hai chữ
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 10:51:14
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất giao hoán của phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 10:53:16
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 11:04:21
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 11:15:42
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một số hạng trong một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 10:10:57
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 6 cộng với một số (6 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 11:14:18
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 09:49:12
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 10:06:48
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 47 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 11:06:52
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 12:24:25
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 12:05:45
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 12:02:17
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 11 trừ đi một số (11 -5)
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 11:01:35
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 12:04:30
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 32 - 8
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 11:10:37
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số bị trừ
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 11:11:07
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 12:30:40
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 33 - 5
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 10:58:16
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất giao hoán của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 13:05:03
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 53 - 15
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 10:44:02
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với 10,000, 1000… Chia cho 10 , 100 , 1000…
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 12:10:51
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất kết hợp của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 11:07:21
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 12:06:26
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 14 trừ đi một số (14 - 8)
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 12:29:48
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề -xi-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 11:09:04
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 54 - 18
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 12:03:11
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 11:46:32
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 11:55:56
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 15, 16, 17, 18 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 10:51:59
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 10:50:18
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng trừ có nhớ
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 10:55:52
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân một số với một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 12:18:58
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập phép trừ có nhớ
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 10:43:32
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 100 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 10:34:23
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 11:02:24
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trừ
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 20:08:42
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 18:05:56
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 11:16:03
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 12:07:12
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngày, tháng
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 10:40:23
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 10:59:01
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 19:46:22
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 12:10:17
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 10:43:34
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thương có chữ số 0
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 11:56:09
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 10:55:22
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 12:23:41
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ki-lô-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2020-01-03 11:51:37
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 13:19:41
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 12:57:53
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 13:06:02
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thừa số - tích
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 13:08:27
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật, hình tứ giác
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 10:41:18
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số tròn chục trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 10:53:29
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 11:24:40
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 12 trừ đi một số (12 - 8)
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 10:48:23
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngày, giờ
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 10:59:53
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số và phép chia số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 11:37:40
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 10:41:26
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 10:57:24
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2020-01-21 09:58:14
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2020-01-30 10:57:17
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 3
Lần cuối làm bài: 2020-01-31 10:38:33
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa ba chữ
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 09:14:12
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 3
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 09:12:06

Luyện văn - Tiếng Việt

634 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 63400

Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 13:01:27
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai Bà Trưng
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 10:57:08
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 11:43:57
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Buổi học thể dục
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 14:21:44
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 11:13:00
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông tổ nghề thêu
Lần cuối làm bài: 2019-01-24 10:58:12
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay cô giáo
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 12:32:53
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nghe kể: Chàng trai làng Phù Ủng
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 12:56:40
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà bác học và bà cụ
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 13:07:52
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 30: ua, ưa (cua, ngựa)
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 11:30:45
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc máy bơm
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 12:34:53
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái cầu
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 12:53:12
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Tô chữ A, Ă, Â, B
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 12:56:06
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cuộc chạy đua trong rừng
Lần cuối làm bài: 2019-02-07 14:41:41
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 101: uât, uyêt (xuất, duyệt)
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 12:03:18
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 11:36:16
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cóc kiện Trời
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 08:30:40
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 11:13:58
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bộ đội về làng
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 11:06:04
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ò... ó... o
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 08:35:14
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đối đáp với vua
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 11:05:21
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Em vẽ Bác Hồ
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 11:09:09
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 102: uynh, uych (huynh, huỵch)
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 11:32:36
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vì bây giờ mẹ mới về
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 12:14:20
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà ảo thuật
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 13:15:16
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người trí thức yêu nước
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 07:12:29
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mặt trời mọc ở đằng... tây!
Lần cuối làm bài: 2019-02-25 11:29:06
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hội đua voi ở Tây Nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 11:11:57
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Rùa và Thỏ
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 10:58:44
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng đàn
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 12:14:05
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai có lỗi?
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 11:11:33
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 13:03:05
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai bàn tay em
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 10:57:34
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 11:03:05
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đơn xin vào Đội
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 12:28:16
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hội vật
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 11:18:19
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ H, I, K
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 11:35:16
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 12:37:32
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 12:04:14
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chơi chuyền. Phân biệt ao/ oao, l/n, an/ ang
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 12:13:03
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 12:28:09
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 12:31:13
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: l, h (lê, hè)
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 13:02:58
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: o, c (bò, cỏ)
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 08:37:12
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 11:54:18
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: ô ơ (cô, cờ)
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 10:57:23
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Ôn tập l, h, c, o, ô, ơ
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 11:12:01
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: i, a (bi, cá)
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 10:56:37
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: n m (nơ, me)
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 13:22:50
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: d đ (dê, đò)
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 11:52:11
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: t th (tổ, thỏ)
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 13:46:09
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ôn tập i, a, n, m, d, đ, t, th
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 10:57:25
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: u ư ( nụ, thư)
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 10:58:00
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: x ch (xe, chó)
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 11:28:23
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: s, r (sẻ, rễ)
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 14:44:44
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 20: k, kh (kẻ, khế)
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 10:48:54
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 09:10:45
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 21: Ôn tập s, x, r, k, kh
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 10:59:15
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ai có lỗi? Phân biệt uêch/ uyu, s/x, ăn /ăng
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 11:28:45
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 12:11:38
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 22: p - ph, nh (phố, nhà)
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 11:09:09
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 23: g, gh (gà, ghế)
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 10:59:05
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cô giáo tí hon
Lần cuối làm bài: 2019-05-17 11:27:42
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 24: q - qu, gi (quê, già)
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 11:11:54
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cô giáo tí hon. Phân biệt s/x, ăn/ ăng
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 10:13:17
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 25: ng, ngh (ngừ, nghệ)
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 09:39:14
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Viết đơn
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 09:13:34
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc áo len
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 09:18:32
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 26: y, tr (y, tre)
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 09:49:03
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 09:31:10
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quạt cho bà ngủ
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 09:33:08
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 27: Ôn tập ph, nh, gh, qu, g, gi, ng, ngh, y, tr, ch, th
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 10:28:44
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 28: Chữ thường, chữ hoa
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 10:38:32
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 08:53:28
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Sẻ và bông hoa bằng lăng
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 08:57:40
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 29: ia (tía)
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 09:52:48
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 32: oi, ai (Ngói, gái)
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 10:05:27
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 33: ôi, ơi (Ổi, bơi)
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 09:22:27
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 08:26:35
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 08:36:52
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 08:43:24
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Người mẹ. Phân biệt d/r/gi, ân/âng
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 08:47:37
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ vắng nhà ngày bão
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 08:50:32
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 09:03:17
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông ngoại.
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 09:06:58
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 09:14:43
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 09:19:47
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 34: ui, ưi (núi, gửi)
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 09:33:23
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 35: uôi, ươi (chuối, bưởi)
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 09:48:36
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 09:56:49
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 36: ay â - ây (bay, dây)
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 10:12:15
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 38: eo, ao (mèo, sao)
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 10:26:14
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 37: Ôn tập uôi, ươi, ay, ây
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 10:35:51
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn : Tập tổ chức cuộc họp
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 08:15:44
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người lính dũng cảm
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 08:18:39
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 08:24:08
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mùa thu của em
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 08:27:42
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: So sánh
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 08:37:57
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 08:45:14
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 08:50:17
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 39: au, âu (cau, cầu)
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 09:21:32
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 40: iu, êu (rìu, phễu)
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 09:30:12
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 41: iêu, yêu (diều, yêu)
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 09:38:50
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 42: ưu, ươu (lựu, hươu)
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 09:03:39
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 09:11:53
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 44: on, an (con, sàn)
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 09:21:03
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 45: ân ă - ăn (cân, trăn)
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 09:34:10
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 10:27:57
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 10:34:57
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày khai trường
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 10:36:38
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 10:46:04
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 10:52:28
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 10:57:25
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 11:04:09
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trận bóng dưới lòng đường
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 08:26:21
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 08:34:19
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 08:43:12
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bận
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 08:49:19
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bận. Phân biệt en/oen, tr/ch, iên/iêng
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 09:04:45
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 09:21:09
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lừa và ngựa
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 09:24:47
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 46: ôn ơn (chồn, sơn)
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 09:37:15
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 47: en, ên (sen, nhện)
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 10:01:56
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 48: in, un (pin, giun)
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 10:19:42
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 49: iên, yên (điện, yến)
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 10:30:10
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 50: uôn, ươn (chuồn, vươn)
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 10:52:24
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 08:15:26
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 08:24:40
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng ru
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 08:30:32
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 09:12:04
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những tiếng chuông reo
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 09:19:15
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Tiếng ru. Phân biệt d/gi/r, uôn/uông
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 09:26:58
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể về người hàng xóm
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 09:32:28
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 51: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "n"
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 09:48:34
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 52: ong, ông (võng, sông)
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 09:58:23
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 53: ăng, âng (măng, tầng)
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 10:08:21
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 54: ung, ưng (súng, sừng)
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 10:20:08
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 55: eng, iêng (xẻng, chiêng)
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 09:17:44
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 56: uông, ương (chuông, đường)
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 09:27:45
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 57: ang, anh (bàng, chanh)
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 09:42:33
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 58: inh, ênh (tính, kênh)
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 10:03:18
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 10:32:20
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 10:50:50
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 11:10:27
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 11:27:07
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 11:32:12
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 09:17:28
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 09:23:09
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Giọng quê hương
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 09:29:15
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 09:33:44
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quê hương
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 09:37:24
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm.
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 09:42:38
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi bà
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 09:45:55
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Tập viết thư và phong bì thư
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 09:50:26
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 60: om, am (xóm, tràm)
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 10:22:03
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 10:35:23
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 61: ăm, âm (tằm, nấm)
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 10:56:43
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 62: ôm, ơm (tôm, rơm)
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 11:20:36
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 63: em, êm (tem, đêm)
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 11:43:06
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đất quý, đất yêu
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 09:02:04
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 09:05:46
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ quê hương
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 09:15:58
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 09:30:49
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 64: im, um (chim, trùm)
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 10:33:49
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 65: iêm, yêm (xiêm, yếm)
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 10:49:18
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chõ bánh khúc của dì tôi
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 07:50:51
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Vẽ quê hương. Phân biệt s/x, ươn/ương
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 07:56:01
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 08:04:42
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 67: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "m"
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 09:21:16
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 68: ot, at (hót, hát)
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 09:36:55
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 69: ăt ât (mặt, vật)
Lần cuối làm bài: 2019-06-23 09:37:26
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 70: ôt ơt (cột, vợt)
Lần cuối làm bài: 2019-06-23 09:47:45
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 71: et, êt (tét, dệt)
Lần cuối làm bài: 2019-06-23 09:59:41
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 72: ut, ưt (bút, mứt)
Lần cuối làm bài: 2019-06-23 10:13:08
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nắng phương Nam
Lần cuối làm bài: 2019-06-23 11:31:00
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 08:48:17
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cảnh đẹp non sông
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 09:12:13
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 09:18:55
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Luôn nghĩ đến miền Nam
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 09:21:21
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cảnh đẹp non sông. Phân biệt tr/ch, at/ac
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 09:25:28
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nói, viết về cảnh đẹp đất nước
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 09:30:43
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 73: it, iêt (mít, viết)
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 09:54:39
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 74: uôt, ươt (chuột, lướt)
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 10:47:23
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 75: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "t"
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 11:08:10
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 76: oc, ac (sóc, bác)
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 11:16:27
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người con của Tây Nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 08:42:59
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 08:49:18
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vàm Cỏ Đông
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 08:57:41
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 09:07:59
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cửa Tùng
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 09:13:37
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 09:26:31
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Viết thư
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 09:37:33
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:57:10
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 77: ăc, âc (mắc, gấc)
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:34:52
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 79: ôc, uôc (mộc, đuốc)
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:56:22
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người liên lạc nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 09:26:23
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 09:37:54
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhớ Việt Bắc
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 09:50:00
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 09:58:18
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một trường tiểu học vùng cao
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 10:03:37
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nhớ Việt Bắc. Phân biệt au/âu, l/n, i/iê
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 10:12:20
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 10:15:45
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 81: ach (sách)
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 10:44:22
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 82: ich, êch (lịch, ếch)
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 10:59:12
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 84: op, ap (họp, sạp)
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 11:12:17
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 11:27:16
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 86: ôp ơp (hộp, lớp)
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 09:01:42
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 87: ep, êp (chép, xếp)
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 09:12:00
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 88: ip, up (nhịp, búp)
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 09:29:19
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 89: iêp, ươp (liếp, mướp)
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 09:48:36
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 90: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "p"
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 08:48:59
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 91: oa, oe (họa, xòe)
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 09:07:57
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 92: oai, oay (thoại, xoáy)
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 09:27:16
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hũ bạc của người cha
Lần cuối làm bài: 2019-06-29 08:34:30
Lần cuối làm bài: 2019-06-29 08:56:08
Lần cuối làm bài: 2019-06-29 09:31:44
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-06-29 09:45:59
Lần cuối làm bài: 2019-06-29 10:16:27
Lần cuối làm bài: 2019-06-29 10:25:39
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 93: oan, oăn (khoan, xoăn)
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 10:03:40
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 94: oang, oăng (hoang, hoẵng)
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 10:19:49
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đôi bạn
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 14:27:02
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 14:36:34
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Về quê ngoại
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 14:51:54
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 95: oanh, oach (doanh, hoạch)
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 08:50:43
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 96: oat, oăt (hoạt, choắt)
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 09:09:30
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà bố ở
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 10:12:22
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 10:18:00
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ba điều ước
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 10:27:15
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 10:45:21
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 10:50:11
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mồ Côi xử kiện
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 07:55:21
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Vầng trăng quê em. Phân biệt d/gi/r, ăt/ăc
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 07:54:37
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Anh Đom Đóm
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 08:11:20
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 08:43:56
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Âm thanh thành phố
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 08:55:40
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 09:32:37
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Viết về thành thị, nông thôn.
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 09:45:09
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 98: uê, uy (huệ, huy)
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 10:52:01
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 97: Ôn tập những vần bắt đầu bằng âm "o"
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 10:34:32
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 07:44:58
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 08:01:39
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 08:10:50
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 08:19:09
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 08:40:30
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 100: uân, uyên (xuân, chuyền)
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 10:15:48
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hai Bà Trưng. Phân biệt l/n, iêt/iêc
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 10:18:29
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 10:24:32
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 10:28:25
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Trần Bình Trọng. Phân biệt l/n, iêt/iêc
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 10:35:50
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 103: Ôn tập những vần bắt đầu bằng âm "u"
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 11:14:15
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 11:27:55
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Tặng cháu
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 08:24:48
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái nhãn vở
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 08:34:25
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tặng cháu
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 08:41:02
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trường em
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 09:12:57
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Trường em
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 09:21:09
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ở lại với chiến khu
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 07:20:03
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 07:32:39
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 08:39:26
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trên đường mòn Hồ Chí Minh
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 08:01:07
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 08:33:37
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Báo cáo hoạt động
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 08:43:40
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 09:07:21
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ C, D, Đ
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 09:10:25
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bàn tay mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 09:29:04
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái Bống
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 09:49:18
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 06:52:50
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 07:04:57
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 07:37:41
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 07:44:13
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cái Bống
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 09:14:12
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ ngựa
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 09:20:45
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Cô bé trùm khăn đỏ
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 09:31:55
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hoa ngọc lan
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 07:46:05
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Tô chữ E, Ê, G
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 07:49:00
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nhà bà ngoại
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 08:06:07
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai dậy sớm
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 08:30:34
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Câu đố
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 08:47:41
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mưu chú Sẻ
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 08:59:11
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 14:53:54
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 15:01:57
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 15:12:29
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 15:23:49
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đầm sen
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 08:44:02
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngôi nhà
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 08:51:19
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ngôi nhà
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 09:00:02
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quà của bố
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 09:06:40
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Quà của bố
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 09:14:42
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Bông hoa cúc trắng
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 09:23:39
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nghe nhạc. Phân biệt l/n, ut/uc
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 14:39:57
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 14:45:22
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 14:54:32
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chương trình xiếc đặc sắc
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 14:48:56
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 15:21:49
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 07:56:00
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 08:25:19
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 08:36:07
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nghe kể: Người bán quạt may mắn
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 08:40:19
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ L, M, N
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 09:00:50
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hoa sen
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 09:10:50
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mời vào
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 09:20:24
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Mời vào
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 09:35:08
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú công
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 09:42:30
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện ở lớp
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 07:41:48
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ O, Ô, Ơ, P
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 07:48:58
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chuyện ở lớp
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 08:04:23
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kể cho bé nghe
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 08:18:21
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Kể cho bé nghe
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 08:41:10
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai chị em
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 08:59:25
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Niềm vui bất ngờ
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 09:11:26
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hội vật. Phân biệt tr/ch, ưt/ưc
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 14:13:23
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 14:21:21
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày hội rừng xanh
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 14:27:36
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 14:41:19
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể về lễ hội
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 14:47:30
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 09:31:02
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đi hội chùa Hương
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 10:04:21
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rước đèn ông sao.
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 10:36:23
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 09:29:13
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Rước đèn ông sao. Phân biệt r/d/gi, ên/ênh
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 09:48:44
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể về một ngày hội
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 09:55:29
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Mèo con đi học
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 10:40:25
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sói và Sóc
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 10:49:56
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngưỡng cửa
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 08:45:32
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Tô chữ Q, R
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 08:54:52
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Dê con nghe lời mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 09:23:20
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 14:57:55
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 15:22:52
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 07:43:23
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 09:15:12
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 08:39:43
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 09:03:11
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cùng vui chơi
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 09:09:07
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bản tin
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 09:28:39
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 09:55:47
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 10:23:26
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ S, T
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 10:37:10
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 09:20:29
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bé thành phi công
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 09:25:24
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 09:50:53
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 10:58:27
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lũy tre
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 10:23:10
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cây bàng
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 07:50:03
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ U, Ư, V
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 07:55:26
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cây bàng
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 08:06:43
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nói dối hại thân
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 08:24:33
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 10:50:38
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 10:59:51
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Viết về một trận thi đấu thể thao
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 11:02:22
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 09:09:04
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Liên hợp quốc. Phân biệt tr/ch, êt/êch
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 09:53:53
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một mái nhà chung
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 10:15:17
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 10:33:39
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngọn lửa Ô-lim-pích
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 10:39:17
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Một mái nhà chung. Phân biệt tr/ch, êt/êch
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 10:53:29
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Viết thư
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 11:05:36
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bác sĩ Y-éc-xanh
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 09:12:21
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 09:22:15
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài hát trồng cây
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 09:30:41
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 09:37:26
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con cò
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 09:41:59
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 09:52:07
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Thảo luận về bảo vệ môi trường
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 09:58:10
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Lũy tre
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 10:33:57
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người đi săn và con vượn
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 09:45:57
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ngôi nhà chung. Phân biệt l/n, v/d
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 10:06:17
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mè hoa lượn sóng
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 10:11:37
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 10:25:28
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cuốn sổ tay
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 10:59:06
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nói, viết về bảo vệ môi trường
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 11:09:58
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hạt mưa. Phân biệt l/n, v/d
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 11:07:22
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sau cơn mưa
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 11:33:05
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Con Rồng cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 11:53:07
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 12:01:14
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 08:35:47
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mặt trời xanh của tôi
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 08:41:16
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Nhân hóa
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 08:59:21
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quà của đồng nội
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 09:10:58
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ghi chép sổ tay
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 09:13:36
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đi học
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 09:33:49
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Cô chủ không biết quý tình bạn
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 09:55:29
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ X, Y
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 08:52:05
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bác đưa thư
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 09:07:31
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Làm anh
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 09:15:16
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 10:29:51
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Quà của đồng nội. Phân biệt s/x, o/ô
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 10:36:52
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 10:49:12
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mưa
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 11:03:47
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 11:06:24
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trên con tàu vũ trụ
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 11:10:54
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 11:24:15
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Vươn tới các vì sao. Ghi chép sổ tay
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 11:25:51
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 09:47:55
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 10:20:58
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 11:02:46
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 11:07:36
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 11:30:09
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chia quà
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 14:47:23
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Hai tiếng kì lạ
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 14:57:17
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Anh hùng biển cả
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 08:17:26
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 14:11:53
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Không nên phá tổ chim
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 09:25:41
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ò... ó... o
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 09:44:50
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Loài cá thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 09:57:15
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích dưa hấu
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 10:16:53
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 10:09:52
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 10:58:12
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 11:06:37
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 11:11:56
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 11:38:28
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 10:08:50
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 15:23:15
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 08:27:15
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 13:24:05
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 15:03:23
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tự thuật
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 09:13:40
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 07:42:45
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 08:16:33
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Kim tự tháp Ai Cập. Phân biệt s/x, iêt/iêc
Lần cuối làm bài: 2020-01-31 11:03:37
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện?
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 11:58:25
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ ốm
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 11:48:57
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: A
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 12:05:58
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 12:01:59
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nhân vật trong truyện
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 12:08:25
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 11:30:01
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày hôm qua đâu rồi
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 12:15:59
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Tự giới thiệu. Câu và bài
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 12:18:44
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 10:46:55
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phần thưởng
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 11:46:35
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Phần thưởng
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 08:08:08
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 08:20:56
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 08:59:55
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 09:07:32
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Làm việc thật vui
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 09:23:26
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 09:41:08
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: Ă, Â
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 09:44:52
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 09:57:04
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Chào hỏi. Tự giới thiệu
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 10:53:33
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bạn của Nai Nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 10:58:30
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Bạn của Nai Nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 11:01:10
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Truyện cổ nước mình
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 12:03:35
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể lại hành động của nhân vật
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 12:14:12
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dấu hai chấm
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 12:21:26
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 11:03:23
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 11:14:38
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: B
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 12:02:13
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gọi bạn
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 12:24:15
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 12:02:38
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư thăm bạn
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 12:18:07
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 12:42:50
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 11:38:33
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 11:49:20
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người ăn xin
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 11:54:35
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bím tóc đuôi sam
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 12:19:44
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Bím tóc đuôi sam
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 12:22:00
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 10:50:36
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Viết thư
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 11:00:44
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 11:44:00
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một người chính trực
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 11:38:25
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ ghép và từ láy
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 11:59:32
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tre Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 11:29:44
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 11:39:46
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cốt truyện
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 12:01:45
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ ghép và từ láy
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 12:17:43
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những hạt thóc giống
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 12:18:37
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 13:04:17
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trên chiếc bè
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 13:10:50
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: C
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 10:51:56
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Những hạt thóc giống. Phân biệt l/n, en/eng
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 12:04:54
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cảm ơn, xin lỗi
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 10:51:02
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 12:02:16
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gà Trống và Cáo
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 12:05:02
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc bút mực
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 13:47:20
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Chiếc bút mực
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 13:51:12
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chiếc bút mực. Phân biệt ia/ya, l/n, en/eng
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 13:58:46
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mục lục sách
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 14:04:41
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 11:50:58
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bác đưa thư
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 14:11:12
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa D
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 11:44:36
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẩu giấy vụn
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 13:48:54
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Danh từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 12:47:14
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Mẩu giấy vụn
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 12:31:21
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 11:42:30
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 11:45:38
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 11:51:41
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 12:09:23
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 10:38:03
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chị em tôi
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 10:40:31
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngôi trường mới
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 15:06:12
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 11:47:35
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 12:14:57
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 10:57:03
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trung thu độc lập
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 11:26:56
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 11:39:43
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 10:55:05
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người thầy cũ
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 11:40:28
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ở Vương quốc Tương Lai
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 11:02:38
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 12:28:04
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 11:11:38
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 11:20:15
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Người thầy cũ
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 11:32:54
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thời khóa biểu
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 11:45:09
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 10:42:54
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: E, Ê
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 10:44:23
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cô giáo lớp em
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 11:03:32
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 12:03:04
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 11:15:20
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đôi giày ba ta màu xanh
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 11:19:56
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 11:22:25
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 11:28:18
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 11:35:59
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 12:29:46
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người mẹ hiền
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 11:17:58
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 12:16:03
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dấu ngoặc kép
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 12:33:12
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Người mẹ hiền
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 11:06:55
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 11:16:44
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 12:31:41
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 12:35:50
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay dịu dàng
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 10:40:52
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Thợ rèn. Phân biệt l/n, uôn/uông
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 12:15:26
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 10:51:24
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ước mơ
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 11:14:53
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Điều ước của vua Mi-dát
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 12:08:04
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 10:45:52
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: G
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 10:59:06
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đổi giày
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 11:01:33
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 10:57:12
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Động từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 11:19:08
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sáng kiến của bé Hà
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 10:45:42
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sáng kiến của bé Hà
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 11:01:55
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 12:17:39
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bưu thiếp
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 10:47:58
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 11:05:00
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: H
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 10:33:27
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 12:15:11
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể về người thân
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 12:32:01
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 11:26:29
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bà cháu
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 12:06:38
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 1
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 11:48:11
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Bà cháu
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 11:57:49
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đi chợ
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 10:52:00
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 2
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 11:56:28
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Trạng thả diều
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 12:09:36
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bà cháu. Phân biệt g/gh, s/x, ươn/ ương
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 11:03:32
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cây xoài của ông em
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 10:47:06
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 11:33:28
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 11:38:13
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có chí thì nên
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 11:50:27
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Tính từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 12:01:20
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 10:44:13
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Mở bài trong bài văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 11:40:04
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: "Vua tàu thủy" Bạch Thái Bưởi
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 11:45:37
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 17:23:19
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 17:32:58
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kết bài trong bài văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 17:35:38
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Tính từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 17:43:24
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: I
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 20:01:12
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể chuyện (kiểm tra viết)
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 11:08:37
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 11:11:28
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 11:18:44
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 11:33:03
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 18:14:21
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Văn hay chữ tốt
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 18:32:23
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 13:20:39
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu hỏi và dấu chấm hỏi
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 11:23:56
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 11:31:22
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 12:18:44
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích cây vú sữa
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 10:45:08
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chiếc áo búp bê. Phân biệt s/x, ât/âc
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 12:21:20
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về câu hỏi
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 12:39:07
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 12:42:56
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: K
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 10:53:52
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bông hoa Niềm vui
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 11:00:16
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Thế nào là miêu tả?
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 12:15:02
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dùng câu hỏi vào mục đích khác
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 12:20:06
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng võng kêu
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 11:02:52
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 19:21:57
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cánh diều tuổi thơ
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 19:25:52
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Câu chuyện bó đũa
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 19:52:46
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 10:37:59
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhắn tin
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 10:42:07
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Tiếng võng kêu. Phân biệt l/n, i/iê, ăt/ăc
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 10:50:41
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: chữ M
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 10:46:37
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 10:47:03
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kéo co
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 12:10:37
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bé Hoa
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 10:38:23
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bán chó
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 10:41:00
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai anh em
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 10:36:54
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Hai anh em
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 10:39:17
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Kéo co. Phân biệt r/d/gi, ât/âc
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 12:06:27
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: chữ N
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 10:36:05
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con chó nhà hàng xóm
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 10:44:30
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ O
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 10:44:45
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 12:23:46
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tìm ngọc
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 10:39:19
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gà "tỉ tê" với gà
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 10:45:01
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ Ô, Ơ
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 10:51:59
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thêm sừng cho ngựa
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 11:01:15
Lần cuối làm bài: 2020-01-03 10:33:36
Lần cuối làm bài: 2020-01-03 11:59:59
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 13:24:52
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 13:27:46
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tuổi Ngựa
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 13:31:24
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 13:00:46
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 13:06:20
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Quan sát và miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 13:10:02
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trong quán ăn "Ba cá bống"
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 13:16:38
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 13:14:43
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu địa phương
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 13:31:08
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 11:34:27
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện bốn mùa
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 13:11:43
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ P
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 10:55:47
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư Trung thu
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 10:59:35
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 11:08:06
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu kể
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 11:32:32
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 11:37:45
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 12:33:27
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 11:04:36
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 11:40:35
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 11:47:31
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 11:50:55
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 11:55:04
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 10:49:19
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 12:26:00
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 10:39:57
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 11:10:54
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ Q
Lần cuối làm bài: 2020-01-21 10:01:07
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2020-01-30 11:36:11
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2020-01-30 11:47:07
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ R
Lần cuối làm bài: 2020-01-31 10:41:13

Luyện Tiếng Anh

240 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 24000

Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 17:41:28
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 17:48:31
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is there a garden?
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 11:17:07
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 12:34:48
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 10:00:58
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 15:02:19
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 11:19:29
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 11:17:27
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's my book?
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 11:36:55
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 11:30:08
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-02-04 13:29:27
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-02-04 13:33:48
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 12:23:28
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 12:15:56
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 13:53:04
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 11:29:15
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 8
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 13:25:49
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 12:43:06
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 12:50:25
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 10:59:45
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 13:36:24
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 11:29:37
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 11:11:36
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 11:22:09
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 10:46:13
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 11:38:35
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 11:06:01
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 11:00:08
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 11:09:13
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 10:57:15
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 10:56:41
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 11:21:01
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 11:02:05
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 12:15:09
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 08:43:06
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 08:54:57
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 09:31:04
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 11:11:19
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ This is my bag. - This is your doll.
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 08:58:15
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is that Tony?
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 12:26:11
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 10:46:19
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 11:12:32
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 12:27:54
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Ee, Ff, Gg, Hh
Lần cuối làm bài: 2019-05-17 10:47:04
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time - Reading - My favorite...
Lần cuối làm bài: 2019-05-19 09:52:21
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2019-05-19 10:24:39
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 10:30:03
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 09:22:27
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 09:31:18
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 09:49:44
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 09:51:30
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 09:57:50
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 09:13:45
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Are they your friends?
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 09:20:49
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 09:25:31
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 09:15:30
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 09:37:36
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 08:47:16
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 08:52:49
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Jobs (Nghề nghiệp)
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 08:58:12
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ She's/ He's a teacher.
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 09:02:23
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Mn Nn Oo Pp
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 09:40:08
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Two kind doctors
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 09:30:41
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 10:04:42
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 10:08:38
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Body parts (Các bộ phận trên cơ thể)
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 15:18:27
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! - Flying a kite (Thả diều)
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 15:10:34
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 15:45:28
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 15:49:26
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 09:17:14
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 09:31:24
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 08:35:40
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 08:38:37
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 09:33:47
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 09:39:13
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 09:28:15
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my school
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 09:15:32
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is your school big?
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 09:18:28
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ arm/ arms _This is / These are
Lần cuối làm bài: 2019-06-10 09:56:28
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Ten fingers on my hands
Lần cuối làm bài: 2019-06-10 09:57:43
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 09:23:25
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 09:30:09
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my pen
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 08:10:59
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 08:08:04
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 10:02:41
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 10:12:20
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics_ Ii, Jj, Kk, Ll
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 10:23:33
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time - Reading - Make a paper lion
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 10:27:44
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: These are my books
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 08:53:03
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 08:58:49
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 10:08:26
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 10:17:40
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 08:16:04
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Is that your school bag?
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 08:21:10
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - In a park (Trong công viên)
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 08:50:13
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar __ Where's the ball? _ in/ on/ under
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 08:56:25
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 10:33:03
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What colour is your book?
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 09:40:33
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 09:44:25
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - At the park!
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 15:05:26
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four Phonics Qq, Rr, Ss, Tt, Uu
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 15:13:10
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 15:43:11
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do at break time?
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 08:46:06
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Do you like badminton?
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 08:50:48
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 09:27:37
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 09:44:13
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 09:00:59
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 07:51:00
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 09:42:21
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 07:25:14
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 07:42:54
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time! Reading: Toys in the park.
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 09:16:16
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung He's a hero! - Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 09:19:21
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 09:26:13
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 09:54:45
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 09:57:42
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 09:58:06
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 09:58:50
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 11:01:52
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 11:11:40
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 11:42:41
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 10:39:19
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 09:15:58
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: That's my brother
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 09:17:41
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 4
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 09:59:02
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 09:22:13
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 09:25:12
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 09:28:36
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 09:30:47
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 09:33:55
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 09:51:57
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 09:58:46
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 5
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 10:07:24
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 10:30:21
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 11:08:17
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 11:11:56
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 10:46:11
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 09:48:24
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three Song _ In my family!
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 09:59:25
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 12:35:52
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 12:43:25
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where are my posters?
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 13:00:17
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 09:57:10
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 10:13:31
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Vv Ww Xx Yy Zz
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 10:33:36
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 10:39:42
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 10:52:45
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Are there any posters in the room?
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 09:10:13
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many chairs are there?
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 09:13:33
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 12:12:32
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 12:19:42
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 12:55:09
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 13:12:36
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Do you have any toys?
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 10:20:58
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Does he have a puzzle?
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 10:24:17
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two Grammar _ Billy's teddy, Mum's book
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 14:43:54
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 09:12:08
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 09:10:15
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 09:25:59
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 6
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 09:18:09
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 10:06:00
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 10:11:24
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 10:40:48
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 10:52:31
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 11:29:34
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 11:32:06
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 10:48:41
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my dog
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 10:51:47
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 09:29:15
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! Making Paper Aeroplanes
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 11:10:18
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! In the playground
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 11:16:41
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where are my cats?
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 12:23:30
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 15:43:53
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 10:41:47
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What toys do you like?
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 10:50:45
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 08:52:55
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 11:20:46
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 11:25:06
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 4+5+6)
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 11:25:18
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 08:30:02
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 08:38:04
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many parrots do you have?
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 09:54:19
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 07:53:47
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 07:51:55
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 09:17:37
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 09:07:18
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 09:37:22
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 08:56:12
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 15:25:42
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 09:23:28
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 09:35:01
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 09:48:17
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 09:52:19
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 14:36:03
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 14:44:44
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 7
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 14:51:22
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you doing?
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 10:57:32
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is he doing?
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 10:59:40
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 12:39:33
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 12:56:26
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 07:29:37
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 07:15:23
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 07:17:50
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 08:06:47
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 07:35:11
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 10:10:23
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 10:25:07
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 09:07:14
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 09:25:43
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 08:10:30
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 11:12:53
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 13:55:13
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 14:11:33
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 08:02:13
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 13:31:04
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 15:30:36
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 07:57:44
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 12:09:33
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 10:55:21
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 10:47:39
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 10:48:34
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 10:50:56
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 10:51:37
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 12:56:52
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 11:06:56
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 11:10:41
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 10:50:49
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 11:05:09
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Monday?
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 11:54:06
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ir/ - /er/ - /ur/
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 11:58:00
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 12:10:28
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 10:47:53
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 10:49:39
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When is your birthday?
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 11:07:18
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 11:45:39
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 11:57:59
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/ - /ch/
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 09:27:26
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 11:50:14
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 11:20:35
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 11:25:23

Điểm thi

Phạm Văn Dũng Trí làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-12 10:54:40
Phạm Văn Dũng Trí làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-12 10:47:19
Phạm Văn Dũng Trí làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-11 11:21:27
Phạm Văn Dũng Trí làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-11 10:45:22