Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Văn Dũng Trí. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Văn Dũng Trí

Phạm Văn Dũng Trí
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Phạm Văn Dũng Trí
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

239 -Trung bình 9.29 - Tổng điểm 25450

Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 12:10:17
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 19:46:22
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 10:59:01
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngày, tháng
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 10:40:23
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 12:07:12
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 11:16:03
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 18:05:56
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trừ
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 20:08:42
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 11:02:24
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 100 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 10:34:23

Luyện văn - Tiếng Việt

586 -Trung bình 9.81 - Tổng điểm 58944

Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 11:30:09
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 08:39:43
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 08:40:30
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 09:17:28
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 11:36:16
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 11:38:28
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 11:06:37
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 10:09:52
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 11:27:55
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 10:35:23

Luyện Tiếng Anh

240 -Trung bình 9.54 - Tổng điểm 24813

Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 08:56:12
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 08:52:55
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 09:17:14
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 11:20:46
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 09:39:13
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 09:33:47
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! In the playground
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 11:16:41
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 09:31:24
Phạm Văn Dũng Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 10:52:45
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 10:39:42

Điểm thi

Phạm Văn Dũng Trí làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-12 10:54:40
Phạm Văn Dũng Trí làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-12 10:47:19
Phạm Văn Dũng Trí làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-11 11:21:27
Phạm Văn Dũng Trí làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-11 10:45:22