Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thế Duy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thế Duy

Nguyễn Thế Duy
Hãy kết bạn với một anh hùng!Vừa đẹp trai vừa hiền!!!!!!!!!!!!!

Luyện toán

39 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3900

Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-22 13:48:43
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2017-12-09 14:25:35
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2018-03-20 20:21:32
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-01-11 19:32:34
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2017-01-06 13:30:56
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-12-28 17:59:09
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-01-18 13:52:20
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2017-04-22 10:22:27
Lần cuối làm bài: 2017-01-13 19:13:36
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-04-12 06:00:54
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 19:07:01
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-03-11 13:40:44
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-03-01 08:42:07
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-03-04 07:28:03
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-03-18 11:00:33
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-04-10 20:28:42
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-09-12 14:20:54
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2017-12-16 15:14:23
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-23 11:09:05
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-31 10:28:00
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-10-11 10:20:43
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-05-10 13:57:20
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-25 07:51:07
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-15 14:22:23
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-02-01 19:11:37
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-05-07 20:51:59
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-06 07:23:05
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-02-09 19:27:33
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-12-26 14:33:34
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-05-15 19:36:52
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2018-05-14 19:59:13
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2018-02-25 20:04:41
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2018-05-14 19:30:29
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2018-05-17 19:48:27
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-12-04 14:57:59
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2017-09-24 20:10:06
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-02-06 20:01:35
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-09-29 19:24:22
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Bất phương trình một ẩn
Lần cuối làm bài: 2020-05-25 16:34:22

Luyện văn - Tiếng Việt

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2017-11-03 14:42:19
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: n m (nơ, me)
Lần cuối làm bài: 2017-12-21 15:08:29
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày hôm qua đâu rồi
Lần cuối làm bài: 2018-04-03 20:39:45
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát châm biếm
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 08:27:07
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 16:28:03
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hịch tướng sĩ
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 07:45:16
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hành động nói
Lần cuối làm bài: 2020-05-30 14:30:11
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nước Đại Việt ta
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 07:55:40

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 08:26:47
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Shocking news
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 08:30:05
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: Stress in word ending in -logy and -graphy
Lần cuối làm bài: 2020-05-25 16:28:15
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My battery was flat
Lần cuối làm bài: 2020-05-27 15:13:00
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: Stress in words ending in -ity and -itive
Lần cuối làm bài: 2020-05-30 14:22:24
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: At the Science Club
Lần cuối làm bài: 2020-05-30 14:24:15

Điểm thi

Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-18 19:35:36
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-14 19:44:31
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-21 11:26:19
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-09 15:16:33
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-01 21:13:20
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-01 21:06:45
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-09 07:55:43
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-02 07:08:12
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-21 14:22:07
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-19 07:50:40
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-11 14:28:54
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-10 19:42:57
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-03 20:35:00
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-03 20:31:40
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-03 20:26:47
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-10 19:37:15
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-09 20:26:51
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-09 19:48:49
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-14 16:57:30
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-14 16:55:27
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-14 16:51:45
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-14 16:39:40
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-13 19:28:25
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-13 19:17:46
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-12 20:15:58
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-12 20:12:38
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-02 17:33:34
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-01 16:07:28
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-01 07:21:06
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-01 07:16:53