Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Đức Duy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Đức Duy

Lê Đức Duy
…....…..…./´¯/)….……... (\\¯`\\............................. …………/….//……….. …\\\\….\\........................... ………../….//………… ….\\\\….\\.......................... …../´¯/…./´¯\\………../¯ `\\….\\¯`\\......................... .././…/…./…./.|_……_| .\\….\\….\\…\\.\\................ (.(….(….(…./.)..)..(..(. \\….)….)….).).................... .\\…………….\\/…/….\\. ..\\/……………./............. ..\\…………….. /……..\\……………..…/.............. ….\\…………..(………. ..)……………./................

Luyện toán

4 -Trung bình 5.93 - Tổng điểm 652

Lê Đức Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 12:37:07
Lê Đức Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 11:01:17
Lê Đức Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 19:12:00
Lê Đức Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 16:34:33

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Lê Đức Duy làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-29 19:34:14
Lê Đức Duy làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-28 09:52:59
Lê Đức Duy làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-07-25 20:13:05
Lê Đức Duy làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-22 14:15:27
Lê Đức Duy làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-07-22 12:17:42
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-07-22 12:11:15
Lê Đức Duy làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-05-18 08:55:38
Lê Đức Duy làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-13 16:33:14
Lê Đức Duy làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-13 16:28:35