Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với lý đức duy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

lý đức duy

lý đức duy
các blink hãy mau kết bạn với mình nha

Luyện toán

1 -Trung bình 8.17 - Tổng điểm 245

lý đức duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 19:14:54

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 7.10 - Tổng điểm 142

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 3.33 - Tổng điểm 100

lý đức duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 10:28:48

Điểm thi