Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với oOo Khùng oOo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

oOo Khùng oOo

oOo Khùng oOo
I'm become!

Điểm thi

Luyện toán

70 -Trung bình 9.86 - Tổng điểm 7000

oOo Khùng oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-10-06 05:56:54
oOo Khùng oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2015-10-05 11:59:44
oOo Khùng oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-10-08 11:49:16
oOo Khùng oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-10-31 20:59:13
oOo Khùng oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2015-11-26 09:40:10
oOo Khùng oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2015-11-04 05:43:59
oOo Khùng oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-11-08 18:29:47
oOo Khùng oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-11-10 05:39:28
oOo Khùng oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2015-11-14 06:04:44
oOo Khùng oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-11-16 16:11:05