Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Yuu Shinn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Yuu Shinn

Yuu Shinn
30.09.2015

Luyện toán

73 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7300

Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-03-28 05:46:05
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm theo nhóm
Lần cuối làm bài: 2016-01-16 19:42:18
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-12-05 11:54:58
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-12-05 20:11:10
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2015-12-06 06:29:08
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2015-12-06 19:09:09
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-03-27 09:34:19
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-03-27 09:35:51
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2016-01-10 20:29:25
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, lịch tháng
Lần cuối làm bài: 2016-03-28 05:51:32
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2015-12-06 06:45:32
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2015-12-07 15:30:33
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2015-12-13 10:29:55
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2016-03-20 10:59:22
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-02-22 15:32:03
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2015-12-07 15:33:05
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2015-12-07 15:36:12
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-03-19 17:26:56
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-03-19 17:28:52
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ số có hai chữ số với số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-03-19 17:30:53
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ không nhớ các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2016-03-19 17:38:39
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2016-03-20 11:01:40
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2016-03-20 11:04:04
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp
Lần cuối làm bài: 2016-03-20 11:18:38
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2015-12-19 16:43:16
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2015-10-05 11:59:44
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2015-12-19 16:44:14
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2015-12-16 19:12:11
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2015-12-24 15:04:40
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2015-11-26 09:40:10
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2015-11-04 05:43:59
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-11-29 05:49:45
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-11-18 12:16:44
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-11-26 09:39:56
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 14:50:23
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2015-11-14 06:04:44
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-01-02 11:57:26
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2015-12-05 11:16:22
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2015-12-05 11:24:35
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2016-03-27 09:32:12
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-03-20 11:11:38
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2016-03-20 11:14:55
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm cách đoạn
Lần cuối làm bài: 2016-02-15 16:50:46
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-28 14:48:45
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-10-08 11:49:16
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-11-08 18:29:47
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-12-05 09:33:20
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-10-31 20:59:13
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-12-02 11:24:23
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-12-05 07:11:31
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-11-21 07:25:36
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-12-05 09:26:31
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-11-16 16:11:05
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2015-12-05 09:30:03
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-12-05 09:40:49
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-12-05 09:49:12
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-12-05 09:37:34
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 14:51:34
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng phép tính ngược
Lần cuối làm bài: 2016-03-21 20:27:05
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2015-12-07 15:39:30
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-03-27 09:30:20
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-03-26 20:44:36
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-03-27 09:27:03
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-01-16 19:45:19
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2016-01-16 20:05:48
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-03-20 10:57:18
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-01-16 19:50:53
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2016-03-20 20:33:35
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2016-03-28 05:56:15
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-10-06 05:56:54
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 14:55:02
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 14:25:32
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức √A² = |A|
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 14:43:27

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 14:48:53

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Yuu Shinn làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-10-28 14:46:33
Yuu Shinn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-01 18:32:42