Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Yuu Shinn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Yuu Shinn

Yuu Shinn
Nonnnnn

Luyện toán

73 -Trung bình 9.32 - Tổng điểm 7452

Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 14:55:02
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức √A² = |A|
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 14:43:27
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 14:25:32
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2016-03-28 05:56:15
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, lịch tháng
Lần cuối làm bài: 2016-03-28 05:51:32
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-03-28 05:46:05
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-03-27 09:35:51
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-03-27 09:34:19
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2016-03-27 09:32:12
Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-03-27 09:30:20

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Yuu Shinn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 14:48:53

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Yuu Shinn làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-10-28 14:46:33
Yuu Shinn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-01 18:32:42