Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với oOo Khùng oOo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

oOo Khùng oOo

oOo Khùng oOo
Đấp Bồ You.......

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-04-30 09:52:13
oOo Khùng oOo làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-04-30 09:47:26
oOo Khùng oOo làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-03-26 20:56:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-03-26 20:55:32
oOo Khùng oOo làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-03-26 20:53:52
oOo Khùng oOo làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-03-26 20:52:40
oOo Khùng oOo làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-03-26 20:51:09
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-12-06 19:10:35
oOo Khùng oOo làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-11-13 18:43:59
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-11-09 19:00:47
oOo Khùng oOo làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-11-07 11:26:23
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-10-06 13:35:18

Luyện toán

70 -Trung bình 9.86 - Tổng điểm 7000

oOo Khùng oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-10-06 05:56:54
oOo Khùng oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2015-10-05 11:59:44
oOo Khùng oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-10-08 11:49:16
oOo Khùng oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-10-31 20:59:13
oOo Khùng oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2015-11-26 09:40:10
oOo Khùng oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2015-11-04 05:43:59
oOo Khùng oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-11-08 18:29:47
oOo Khùng oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-11-10 05:39:28
oOo Khùng oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2015-11-14 06:04:44
oOo Khùng oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-11-16 16:11:05