Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Thị Mỹ Duyên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Thị Mỹ Duyên

Lê Thị Mỹ Duyên
Chào mừng các bạn ghé thăm nhà của mình, mình rất vui khi được là thành viên của olm!❤❤❤

Luyện toán

105 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 10500

Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 21:30:24
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 17:41:49
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 00:46:57
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 00:43:58
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 00:34:29
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 00:30:21
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 00:28:55
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 00:27:42
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 00:25:51
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 00:22:38

Luyện văn - Tiếng Việt

21 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2100

Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Ôn tập l, h, c, o, ô, ơ
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 21:23:48
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ôn tập i, a, n, m, d, đ, t, th
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 22:41:07
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 21: Ôn tập s, x, r, k, kh
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:29:26
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 20: k, kh (kẻ, khế)
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:21:24
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: s, r (sẻ, rễ)
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:16:37
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: x ch (xe, chó)
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:12:05
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: u ư ( nụ, thư)
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:09:09
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: t th (tổ, thỏ)
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 21:33:54
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: d đ (dê, đò)
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 21:30:54
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: n m (nơ, me)
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 21:28:45

Luyện Tiếng Anh

47 -Trung bình 9.79 - Tổng điểm 4700

Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 22:08:10
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 22:05:05
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is your school big?
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 21:56:07
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my school
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 21:53:51
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 21:21:56
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 21:18:40
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 21:15:17
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 21:13:23
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-06 22:03:31
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-06 21:59:59

Điểm thi

Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-09 22:07:57
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-09 22:03:25
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-06 22:06:18
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-04 21:16:32
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-04 21:13:21
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-04 21:11:45
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-04 21:08:32
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-04 21:06:08
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-02 23:29:50
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-02 23:26:18
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-02 23:21:27
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-02 23:20:18
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-02 23:18:42
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-02 23:17:12
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-02 23:16:00
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-02 00:03:42
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-12-01 23:46:42
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-01 23:36:13
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-01 23:28:47
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-01 21:15:15
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-17 12:20:10
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-17 12:17:08
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-17 12:14:40
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-27 19:32:37
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-27 19:31:03
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-21 11:28:10
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-05 18:26:38
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-08 12:36:44
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-03 20:36:11
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-14 19:22:33