Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Thị Mỹ Duyên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Thị Mỹ Duyên

Lê Thị Mỹ Duyên
Chào mừng các bạn ghé thăm nhà của mình, mình rất vui khi được là thành viên của olm!❤❤❤

Luyện toán

109 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 10900

Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 23:33:34
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 23:31:05
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 23:28:59
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 23:26:27
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 21:30:24
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 17:41:49
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 00:46:57
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 00:43:58
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 00:34:29
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 00:30:21

Luyện văn - Tiếng Việt

22 -Trung bình 9.71 - Tổng điểm 2234

Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Ôn tập l, h, c, o, ô, ơ
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 21:23:48
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 22: p - ph, nh (phố, nhà)
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 22:48:47
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ôn tập i, a, n, m, d, đ, t, th
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 22:41:07
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 21: Ôn tập s, x, r, k, kh
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:29:26
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 20: k, kh (kẻ, khế)
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:21:24
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: s, r (sẻ, rễ)
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:16:37
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: x ch (xe, chó)
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:12:05
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: u ư ( nụ, thư)
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:09:09
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: t th (tổ, thỏ)
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 21:33:54
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: d đ (dê, đò)
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 21:30:54

Luyện Tiếng Anh

60 -Trung bình 9.84 - Tổng điểm 6000

Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 22:36:02
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 23:16:42
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 23:13:31
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 23:12:02
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 23:10:19
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 23:09:32
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 23:07:29
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 22:44:56
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 22:40:24
Lê Thị Mỹ Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: These are my books
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 22:36:52

Điểm thi

Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-03 21:19:35
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-03 21:07:32
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-03 21:03:00
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-24 16:45:19
Điểm cao nhất: 9.8, Nộp bài lúc 2019-03-14 21:19:59
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-14 21:16:12
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-14 21:11:22
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-14 21:08:11
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-12 22:12:39
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-11 21:34:51
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-25 22:59:53
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-15 22:59:45
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-15 22:56:11
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-09 22:07:57
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-09 22:03:25
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-06 22:06:18
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-04 21:16:32
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-04 21:13:21
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-04 21:11:45
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-04 21:08:32
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-04 21:06:08
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-02 23:29:50
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-02 23:26:18
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-02 23:21:27
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-02 23:20:18
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-02 23:18:42
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-02 23:17:12
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-02 23:16:00
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-02 00:03:42
Lê Thị Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-12-01 23:46:42