Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyenvanduyanh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyenvanduyanh

nguyenvanduyanh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: nguyenvanduyanh
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 1SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 1SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

3 -Trung bình 7.47 - Tổng điểm 523

nguyenvanduyanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 20:31:53
nguyenvanduyanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 20:18:41
nguyenvanduyanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 20:46:08

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

nguyenvanduyanh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-16 20:17:51
nguyenvanduyanh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-13 20:12:32