Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Thế Duy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Thế Duy

Phạm Thế Duy
Chào các bạn

Điểm thi

Luyện toán

9 -Trung bình 9.22 - Tổng điểm 1014

Phạm Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-11-23 11:21:54
Phạm Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-11-26 12:48:08
Phạm Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-11-26 12:49:53
Phạm Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-11-28 20:38:08
Phạm Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-11-29 10:57:20
Phạm Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-11-29 20:05:14
Phạm Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-11-29 20:08:35
Phạm Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-11-30 20:21:37
Phạm Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-11-30 20:30:19