Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Cold Wind. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Cold Wind

Cold Wind
-tối 30/4 tôi về -muốn gặp thì rep bất kỳ bên h24, nc lần cuối -cảm ơn - cậu cũng có thể hẹn 1 buổi khác nếu cậu bận (ưu tiên ngày lễ - nghỉ)

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi