Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Nhật Dương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Nhật Dương

Trần Nhật Dương
Miệng lưỡi đâu biết mà lường, Âu cũng chấp nhận, thói thường ai hay. Cuộc đời có trả có vay, Bạn bè "ném đá dấu tay" làm gì! Cuộc sống gặp gỡ mấy khi, Đừng nên tư lợi những gì nhỏ nhen. Tiền tài ai chẳng bon chen, Việc gì phải dở trò hèn với nhau. Miệng cười, dao xỉa đằng sau, Bạn đểu lộ diện trước sau thôi mà. Cái trò vừa đấm vừa xoa, Ăn không nói có chẳng qua vì tiền. Ân đền oán trả dĩ nhiên, Cưa sừng làm nghé giả hiền, giả nai. Thế nào đáng mặt anh tài, Bán đi tình nghĩa vì vài đồng xu. Khôn nhưng

Luyện toán

347 -Trung bình 9.88 - Tổng điểm 34960

Trần Nhật Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-07-29 14:02:46
Trần Nhật Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-07-03 07:47:28
Trần Nhật Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2017-08-20 08:53:49
Trần Nhật Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2017-07-15 13:58:07
Trần Nhật Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2017-07-15 13:57:33
Trần Nhật Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên cùng dấu, khác dấu
Lần cuối làm bài: 2017-07-15 13:56:56
Trần Nhật Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xác định dấu của tích các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2017-07-15 13:55:40
Trần Nhật Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số nguyên
Lần cuối làm bài: 2017-07-15 13:54:55
Lần cuối làm bài: 2017-07-15 13:53:07
Trần Nhật Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước nguyên, bội nguyên
Lần cuối làm bài: 2017-07-15 13:52:21

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 6.68 - Tổng điểm 334

Trần Nhật Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-07-01 09:34:54

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Trần Nhật Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 3 (Unit 13+14+15)
Lần cuối làm bài: 2018-07-04 16:03:28

Điểm thi

Trần Nhật Dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-22 15:50:18
Trần Nhật Dương làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.3 điểm
Điểm cao nhất: 8.3, Nộp bài lúc 2019-05-08 16:12:47
Trần Nhật Dương làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-08 15:44:17
Trần Nhật Dương làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-08 15:38:54
Trần Nhật Dương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-04 16:02:23
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-01 17:29:21
Trần Nhật Dương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-01 17:07:26
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-01 16:56:00
Trần Nhật Dương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-01 16:52:13
Trần Nhật Dương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-01 16:51:28
Trần Nhật Dương làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-01 16:49:27
Trần Nhật Dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-01 16:47:11
Trần Nhật Dương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-01 16:46:21
Trần Nhật Dương làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-01 09:12:32
Trần Nhật Dương làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-30 18:17:52
Trần Nhật Dương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-06-30 16:47:34
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-30 16:38:46
Trần Nhật Dương làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-30 09:30:31
Trần Nhật Dương làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-30 09:28:38
Trần Nhật Dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-30 09:26:18
Trần Nhật Dương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-30 09:24:52
Trần Nhật Dương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-30 09:22:59
Trần Nhật Dương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-30 09:20:55
Trần Nhật Dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-30 09:18:10
Trần Nhật Dương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-30 09:17:11
Trần Nhật Dương làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-30 09:14:05
Trần Nhật Dương làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-06-30 09:09:02
Trần Nhật Dương làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-30 08:59:10
Trần Nhật Dương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-06-30 08:48:13
Trần Nhật Dương làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-30 08:43:16