Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dương Đức Hiệp. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dương Đức Hiệp

Dương Đức Hiệp

Luyện toán

24 -Trung bình 8.35 - Tổng điểm 2673

Dương Đức Hiệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-08-02 07:11:11
Dương Đức Hiệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2016-07-10 16:45:58
Dương Đức Hiệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-07-08 06:54:49
Dương Đức Hiệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-07-06 19:11:47
Dương Đức Hiệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-07-06 18:54:57
Dương Đức Hiệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-07-08 06:51:56
Dương Đức Hiệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-08-07 16:50:40
Dương Đức Hiệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2016-06-21 21:01:53
Dương Đức Hiệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-06-26 19:32:57
Dương Đức Hiệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2016-06-22 19:23:03

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Dương Đức Hiệp làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-07 20:16:06
Dương Đức Hiệp làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-07 20:14:30
Dương Đức Hiệp làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-07 20:13:20
Dương Đức Hiệp làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-07 20:08:45