Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dương Đức Hiệp. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dương Đức Hiệp

Dương Đức Hiệp

Luyện toán

24 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2400

Dương Đức Hiệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-08-02 07:11:11
Dương Đức Hiệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-07-20 19:43:33
Dương Đức Hiệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2016-06-22 19:23:03
Dương Đức Hiệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2016-02-22 11:20:49
Dương Đức Hiệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2016-07-10 16:45:58
Dương Đức Hiệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-08-05 20:02:32
Dương Đức Hiệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-05-07 11:02:56
Dương Đức Hiệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-03-19 11:05:31
Dương Đức Hiệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-02-04 15:24:03
Lần cuối làm bài: 2016-02-03 10:55:25
Lần cuối làm bài: 2016-02-05 13:31:54
Dương Đức Hiệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-04-13 21:00:31
Dương Đức Hiệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-07-08 06:54:49
Dương Đức Hiệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-05-24 17:48:51
Dương Đức Hiệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-05-12 11:03:02
Dương Đức Hiệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-02-09 18:27:32
Dương Đức Hiệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường, vận tốc, thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 13:24:28
Dương Đức Hiệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-07-08 06:51:56
Dương Đức Hiệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-07-06 18:54:57
Dương Đức Hiệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-03-22 14:10:40
Dương Đức Hiệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-07-06 19:11:47
Dương Đức Hiệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-08-07 16:50:40
Dương Đức Hiệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-06-26 19:32:57
Dương Đức Hiệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2016-06-21 21:01:53

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Dương Đức Hiệp làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-07 20:16:06
Dương Đức Hiệp làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-07 20:14:30
Dương Đức Hiệp làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-07 20:13:20
Dương Đức Hiệp làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-07 20:08:45