Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dương Đức Hiệp. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dương Đức Hiệp

Dương Đức Hiệp

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-07 20:16:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-07 20:14:30
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-07 20:13:20
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-07 20:08:45

Luyện toán

24 -Trung bình 8.35 - Tổng điểm 2673

Lần cuối làm bài: 2016-02-03 10:55:25
Dương Đức Hiệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-02-04 15:24:03
Dương Đức Hiệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2016-02-22 11:20:49
Lần cuối làm bài: 2016-02-05 13:31:54
Dương Đức Hiệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-05-07 11:02:56
Dương Đức Hiệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-02-09 18:27:32
Dương Đức Hiệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-03-19 11:05:31
Dương Đức Hiệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-03-22 14:10:40
Dương Đức Hiệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-08-05 20:02:32
Dương Đức Hiệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-07-20 19:43:33