Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Thùy Dương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Thùy Dương
Hãy là món quà quý giá nhất để tặng những người thân yêu của bạn !

Luyện toán

25 -Trung bình 7.37 - Tổng điểm 3538

Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2018-05-02 15:12:17
Lần cuối làm bài: 2018-02-12 00:11:15
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-12-23 17:51:11
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2017-09-27 20:46:41
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-09-08 19:57:03
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-09-08 19:50:28
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2017-08-25 11:28:42
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2017-08-11 17:08:57
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2017-08-10 20:51:08
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính biểu thức có chứa lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-08-10 20:15:20

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi