Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Thùy Dương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Thùy Dương
Hãy là món quà quý giá nhất để tặng những người thân yêu của bạn !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-05 14:24:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-04 17:50:14
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-01 17:32:41
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-01 17:21:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-31 16:00:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-31 15:52:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-31 15:45:54
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-31 15:38:09
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-11-04 23:37:51
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-10-30 14:21:15
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-10-30 14:18:48
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-10-29 03:37:30
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-10-29 03:30:22
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-10-29 03:26:01

Luyện toán

94 -Trung bình 9.59 - Tổng điểm 9880

Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số và phép tính
Lần cuối làm bài: 2015-11-08 00:56:08
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2015-11-06 23:32:03
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 16:21:45
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2015-11-03 00:02:55
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-11-08 01:00:49
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-11-08 01:04:49
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2015-11-08 01:07:31
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2015-11-08 01:10:34
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2015-11-09 04:28:25
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2015-11-13 12:53:37