Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Thùy Dương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Thùy Dương
Hãy là món quà quý giá nhất để tặng những người thân yêu của bạn !

Luyện toán

25 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2500

Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2017-08-11 17:08:57
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 20:53:40
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2017-03-16 04:41:59
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-05-15 18:47:25
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền phép tính cộng hoặc trừ thích hợp
Lần cuối làm bài: 2017-05-31 18:56:46
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-03-20 15:27:34
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2017-08-25 11:28:42
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-05-15 21:09:48
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-12-23 17:51:11
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2017-05-21 17:40:23
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-09-08 19:50:28
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-09-08 19:57:03
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2017-05-15 21:20:32
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-05-31 19:10:26
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-07-18 19:52:16
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2017-07-08 21:03:16
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2017-08-09 07:38:03
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2017-07-08 21:16:49
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2017-08-10 20:38:23
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2017-08-10 20:51:08
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2017-09-27 20:46:41
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2018-05-02 15:12:17
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính biểu thức có chứa lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-08-10 20:15:20
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với sơ đồ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-06-15 07:13:33
Lần cuối làm bài: 2018-02-12 00:11:15

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi