Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Thùy Dương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Thùy Dương
Hãy là món quà quý giá nhất để tặng những người thân yêu của bạn !

Điểm thi

Luyện toán

25 -Trung bình 7.37 - Tổng điểm 3538

Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 20:53:40
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2017-03-16 04:41:59
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-05-15 18:47:25
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-03-20 15:27:34
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-05-15 21:09:48
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2017-05-15 21:20:32
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2017-05-21 17:40:23
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền phép tính cộng hoặc trừ thích hợp
Lần cuối làm bài: 2017-05-31 18:56:46
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-05-31 19:10:26
Nguyễn Thị Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với sơ đồ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-06-15 07:13:33