Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đoàn Đại Dương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đoàn Đại Dương

Đoàn Đại Dương
Sự thật luôn chỉ có một !

Luyện toán

32 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3200

Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2016-12-05 08:18:51
Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2017-02-15 07:17:31
Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2016-12-07 11:09:09
Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai đoạn: gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2016-12-01 17:24:38
Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2017-05-01 08:24:55
Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phân số dựa trên trục số
Lần cuối làm bài: 2016-11-10 18:45:28
Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau – điền số
Lần cuối làm bài: 2017-02-23 12:13:01
Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-05-25 11:37:55
Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số biết tổng và hiệu
Lần cuối làm bài: 2017-01-06 09:18:21
Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2017-11-26 13:40:52
Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-03-08 13:22:10
Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-12-11 14:07:12
Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2017-03-23 11:02:59
Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng tử số hoặc mẫu số
Lần cuối làm bài: 2017-04-06 10:03:00
Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu diễn số tự nhiên thành phân số
Lần cuối làm bài: 2017-03-30 19:24:07
Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số (tổng quát)
Lần cuối làm bài: 2017-05-08 10:57:10
Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2017-02-11 09:56:18
Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2017-03-22 17:04:45
Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-11-30 19:19:47
Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số - tổng quát
Lần cuối làm bài: 2017-01-27 17:05:51
Lần cuối làm bài: 2017-03-08 15:17:31
Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2017-02-23 12:15:03
Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2016-12-29 20:01:27
Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-11-19 14:34:54
Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số dựa trên hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-11-05 13:25:49
Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-04-13 09:17:10
Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính giữa số tự nhiên và phân số
Lần cuối làm bài: 2017-02-10 10:56:50
Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn
Lần cuối làm bài: 2016-11-16 17:13:17
Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2016-11-14 08:58:35
Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-04-20 07:48:31
Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình chữ nhật, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-11-26 10:41:08
Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 19:45:25

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 20:38:07

Điểm thi

Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-19 20:05:05
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-24 12:29:33
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-27 19:44:29
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-26 19:52:52
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-22 19:51:49
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-22 19:43:52
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-22 19:42:04
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-16 19:18:06
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-03-16 19:15:28
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-16 19:10:14
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-16 19:07:03
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-13 19:40:35
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-13 19:36:34
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-13 19:34:27
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-13 19:32:41
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-13 19:30:25
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-13 19:28:34
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-11 10:02:02
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-10 19:30:34
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-07 21:00:12
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-06 08:51:42
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-05 20:41:14
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-05 20:22:44
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-04 09:58:26
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-26 16:18:27
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-24 20:09:14
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-17 19:15:02
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-17 12:45:56
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-11 16:43:02
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-28 19:13:29