Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hàn Thiên Chi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hàn Thiên Chi

Hàn Thiên Chi
Tình cảm là phù du___Bn bè là tất cả >.<

Luyện toán

9 -Trung bình 7.88 - Tổng điểm 1025

Hàn Thiên Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 17:04:03
Hàn Thiên Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Cộng, trừ đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 13:23:06
Hàn Thiên Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 08:18:45
Hàn Thiên Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 15:12:11
Hàn Thiên Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 13:17:44
Hàn Thiên Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 09:22:08
Hàn Thiên Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 11:09:41
Hàn Thiên Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 16:25:47
Hàn Thiên Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 13:31:10

Luyện văn - Tiếng Việt

11 -Trung bình 7.87 - Tổng điểm 1259

Hàn Thiên Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 20:17:09
Hàn Thiên Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Văn bản báo cáo
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 15:52:23
Hàn Thiên Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Văn bản đề nghị
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 21:45:32
Hàn Thiên Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn bản hành chính
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 21:05:03
Hàn Thiên Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sống chết mặc bay
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 11:46:56
Hàn Thiên Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 11:53:12
Hàn Thiên Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: l, h (lê, hè)
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 12:17:09
Hàn Thiên Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 21:14:18
Hàn Thiên Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 21:03:43
Hàn Thiên Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 16:04:01

Luyện Tiếng Anh

35 -Trung bình 6.79 - Tổng điểm 4277

Hàn Thiên Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 21:32:17
Hàn Thiên Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 21:30:33
Hàn Thiên Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 21:04:18
Hàn Thiên Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 18:00:17
Hàn Thiên Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 17:58:22
Hàn Thiên Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 07:59:38
Hàn Thiên Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 16:56:13
Hàn Thiên Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 16:54:47
Hàn Thiên Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 16:54:13
Hàn Thiên Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 21:29:06

Điểm thi

Hàn Thiên Chi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-01 16:42:22