Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Siêu Nhân X. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Siêu Nhân X

Siêu Nhân X
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

139 -Trung bình 8.83 - Tổng điểm 15187

Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chóp đều, hình chóp cụt đều
Lần cuối làm bài: 2018-03-22 14:06:34
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác đồng dạng, trường hợp G.G
Lần cuối làm bài: 2018-03-21 19:34:36
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2015-09-11 18:28:21
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2015-06-27 20:02:53
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2015-06-22 08:59:30
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2015-06-20 16:43:04
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán và so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2015-06-18 13:48:54
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền phép tính cộng hoặc trừ thích hợp
Lần cuối làm bài: 2015-06-14 19:44:41
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2015-06-11 20:12:51
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2016-02-07 12:22:32

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi