Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Siêu Nhân X. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Siêu Nhân X

Siêu Nhân X
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

138 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 13800

Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:39
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2014-02-16 18:02:59
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:03
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:39
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:39
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc và viết các số có 9 chữ số
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:39
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:39
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:39
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:39
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:39
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phân số dựa trên trục số
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:39
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số dựa trên hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:39
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu diễn số tự nhiên thành phân số
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:39
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:39
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:39
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-01-11 08:20:47
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2014-03-01 13:44:20
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-04-04 07:28:24
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2014-03-01 20:12:11
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2014-03-01 20:14:45
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2014-03-01 20:17:00
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2014-03-01 20:19:00
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2014-03-01 20:20:56
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2014-03-01 20:23:15
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2014-03-02 14:17:07
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2014-03-04 16:43:37
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính giữa số tự nhiên và phân số
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:39
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2015-01-31 15:18:41
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2014-03-04 16:47:15
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2014-03-04 16:49:58
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2014-03-04 16:53:14
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2014-05-23 07:11:54
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2014-03-04 19:35:46
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:19
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2015-03-15 07:43:39
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2015-01-25 18:17:25
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2014-05-02 19:27:34
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-02-10 17:15:21
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2014-05-23 07:13:19
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2014-05-23 07:15:19
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2014-05-23 07:17:45
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2014-05-23 07:19:45
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2014-05-23 07:23:11
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2014-12-27 07:04:08
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số tự nhiên, kết quả số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-12-07 20:10:09
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2014-12-28 18:01:25
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2014-12-30 20:07:45
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-02-13 08:03:25
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2015-02-13 08:03:46
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2015-01-22 13:41:25
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2015-01-28 17:50:31
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2015-01-29 18:28:45
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2015-01-30 11:11:56
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2015-01-31 15:20:55
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2015-02-04 20:06:26
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2015-02-06 15:04:57
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2015-02-07 16:15:08
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2015-02-08 07:28:31
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm theo nhóm
Lần cuối làm bài: 2015-02-09 11:19:30
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ số có hai chữ số với số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2015-02-11 19:38:13
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2015-02-12 07:34:15
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ không nhớ các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2015-02-15 20:39:14
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số thập phân cho số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2015-02-14 07:53:06
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2015-02-16 08:03:34
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2015-02-18 20:58:24
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-02-19 16:14:53
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đo độ dài đoạn thẳng - cm
Lần cuối làm bài: 2015-02-20 07:41:28
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2015-02-21 08:34:35
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2015-02-22 20:05:38
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2015-02-23 07:35:24
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2015-02-24 10:31:21
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-02-25 18:31:04
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2015-02-26 17:48:30
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2015-02-27 11:09:14
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2015-02-28 14:00:13
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm và đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-03-01 07:32:49
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2015-03-02 18:28:44
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình vuông
Lần cuối làm bài: 2015-03-07 11:16:57
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2015-03-05 12:16:13
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2015-03-06 17:38:19
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2015-03-07 11:53:04
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2015-03-08 07:34:54
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-03-09 11:11:46
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-03-10 17:06:34
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2015-03-11 11:05:54
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, lịch tháng
Lần cuối làm bài: 2015-03-13 11:32:34
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2015-03-16 12:21:16
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2015-03-18 18:19:04
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2015-03-18 18:19:57
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2015-03-19 17:27:43
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 8+5, 28+5, 38+25
Lần cuối làm bài: 2015-03-21 07:44:10
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 8+x
Lần cuối làm bài: 2015-03-22 07:54:49
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2015-03-23 17:14:06
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 7+5, 47+5, 47+25
Lần cuối làm bài: 2015-03-24 17:02:45
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cửu chương cộng có nhớ
Lần cuối làm bài: 2015-03-25 17:39:41
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2015-03-26 16:41:41
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm
Lần cuối làm bài: 2015-03-27 11:11:09
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Minh họa phép chia bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-03-28 09:54:18
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 2
Lần cuối làm bài: 2015-03-29 13:57:43
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 3
Lần cuối làm bài: 2015-03-30 15:30:22
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 4
Lần cuối làm bài: 2015-03-30 15:34:45
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 5
Lần cuối làm bài: 2015-03-31 12:18:38
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số phạm vi 5 - nhiều dạng toán
Lần cuối làm bài: 2015-04-03 14:27:45
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2015-04-04 07:29:36
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2015-04-05 07:35:13
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2015-04-06 17:04:16
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2015-04-08 17:02:19
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2015-04-08 17:21:41
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2015-04-09 17:15:58
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 2
Lần cuối làm bài: 2015-04-11 08:38:38
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2015-04-10 07:10:05
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2015-04-12 15:50:41
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2015-04-13 16:50:22
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2015-04-14 17:53:19
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2015-04-15 17:43:38
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cửu chương trừ có nhớ
Lần cuối làm bài: 2015-04-18 14:13:54
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2015-04-19 08:34:45
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ phạm vi 100
Lần cuối làm bài: 2015-04-20 17:39:53
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Minh họa phép nhân bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-04-21 11:13:50
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 3
Lần cuối làm bài: 2015-04-22 18:46:03
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 4
Lần cuối làm bài: 2015-04-23 11:14:30
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 5
Lần cuối làm bài: 2015-05-18 12:05:55
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2015-05-21 10:10:24
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2015-05-23 07:08:39
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2015-05-26 07:06:03
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2015-05-28 07:17:01
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2015-06-03 07:42:54
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-06-03 07:42:23
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2016-02-07 12:22:32
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2015-06-11 20:12:51
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền phép tính cộng hoặc trừ thích hợp
Lần cuối làm bài: 2015-06-14 19:44:41
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán và so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2015-06-18 13:48:54
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2015-06-20 16:43:04
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2015-06-22 08:59:30
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2015-06-27 20:02:53
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2015-09-11 18:28:21
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác đồng dạng, trường hợp G.G
Lần cuối làm bài: 2018-03-21 19:34:36
Siêu Nhân X đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chóp đều, hình chóp cụt đều
Lần cuối làm bài: 2018-03-22 14:06:34

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi