Lê Anh Dũng

Giới thiệu về bản thân

Yêu một người... Không phải bởi vì... Người ấy đặc biệt... Mà bởi vì... Người ấy mang lại cảm giác... đặc biệt trong trái tim mình !