Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Đình Dũng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Đình Dũng

Nguyễn Đình Dũng
Có gì thì liên hệ mình. https://www.facebook.com/Dungml.xinchao

Luyện toán

102 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 10200

Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2015-07-28 23:54:14
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm theo nhóm
Lần cuối làm bài: 2015-07-29 23:13:17
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2015-07-13 01:36:14
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-07-13 01:26:55
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-07-23 23:15:44
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-07-11 22:54:47
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-05-23 09:55:49
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, lịch tháng
Lần cuối làm bài: 2015-07-23 23:22:33
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2015-07-18 23:59:19
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2015-07-29 23:35:38
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2015-05-23 09:58:57
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2015-07-01 23:30:02
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2015-07-13 01:42:05
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2015-05-23 11:52:28
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2015-07-19 00:04:11
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2015-07-13 01:33:32
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2015-09-29 12:46:14
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp
Lần cuối làm bài: 2015-07-29 23:44:16
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2015-07-13 01:31:09
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với một chữ số (không nhớ)
Lần cuối làm bài: 2015-07-17 23:54:28
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp lên n lần hay tăng thêm n đơn vị
Lần cuối làm bài: 2015-07-13 01:41:47
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-07-11 22:45:23
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2015-07-29 23:18:54
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2015-07-11 23:53:05
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2015-07-11 22:36:29
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đỉnh và cạnh của góc
Lần cuối làm bài: 2015-07-28 23:19:12
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2015-05-23 10:02:22
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giờ - phút - giây
Lần cuối làm bài: 2015-07-11 23:39:55
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-07-17 23:22:50
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2015-07-29 23:27:10
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình vuông
Lần cuối làm bài: 2015-07-29 23:29:46
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-07-29 23:02:36
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-07-12 00:22:23
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và phân số
Lần cuối làm bài: 2015-07-13 00:47:32
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-07-13 00:54:26
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phần trăm của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2015-06-04 08:40:55
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2015-07-11 23:58:44
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2015-01-30 21:38:16
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2015-07-11 23:06:44
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2015-02-27 20:49:17
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm nằm trong, nằm ngoài hình tròn
Lần cuối làm bài: 2015-07-13 01:56:21
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2015-06-03 18:18:54
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-06-03 18:12:51
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-05-22 12:18:20
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-02-26 20:25:30
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-02-04 20:58:50
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2015-06-03 18:24:28
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2015-06-03 15:14:48
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2015-07-13 00:24:05
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2015-07-13 00:27:10
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2015-06-05 20:59:42
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình thang
Lần cuối làm bài: 2015-07-11 23:32:50
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-07-13 01:47:57
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường, vận tốc, thời gian
Lần cuối làm bài: 2015-07-22 20:31:48
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2015-06-05 21:11:45
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển động cùng chiều, ngược chiều
Lần cuối làm bài: 2015-07-01 13:31:23
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2015-07-12 00:07:12
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2015-07-19 16:49:14
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2015-07-25 14:23:35
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính nhanh
Lần cuối làm bài: 2015-06-04 08:50:52
Lần cuối làm bài: 2015-07-20 23:15:41
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2015-05-23 10:05:16
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2015-07-11 23:51:29
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2015-07-29 23:32:51
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x thông qua hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2015-07-11 23:15:24
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-07-05 12:52:35
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-03-03 09:59:56
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-05-23 09:49:03
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-07-13 00:35:41
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-06-03 15:03:58
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-07-13 00:20:02
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-07-13 00:29:14
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-07-13 00:41:26
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-07-13 00:18:12
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-06-03 18:04:50
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2015-07-13 00:32:23
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-07-11 23:48:32
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-07-11 23:00:18
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-07-13 00:38:22
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-02-25 22:20:13
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 2
Lần cuối làm bài: 2015-07-29 23:41:18
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2015-07-17 23:51:12
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2015-07-18 00:07:23
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - phép tính phân số - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2015-07-19 00:28:21
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-07-13 00:51:34
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán chuyển động của tàu hỏa
Lần cuối làm bài: 2015-07-28 09:45:35
Lần cuối làm bài: 2015-07-21 16:39:03
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn
Lần cuối làm bài: 2015-07-28 23:12:26
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2015-07-18 00:02:50
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về bản đồ
Lần cuối làm bài: 2015-07-18 22:49:49
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc số liệu từ hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2015-07-17 23:58:30
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-07-14 22:14:56
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2015-07-19 15:32:31
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2015-07-19 00:46:39
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-06-02 10:47:33
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2015-09-26 15:41:47
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2015-10-04 09:54:09
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2015-07-01 23:27:07
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2015-07-19 16:16:18
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết và chia có dư
Lần cuối làm bài: 2015-07-29 23:07:42
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2015-07-19 16:38:00
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2015-07-10 11:18:35

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi