Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Đình Dũng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Đình Dũng

Nguyễn Đình Dũng
Có gì thì liên hệ mình. https://www.facebook.com/Dungxg.xinchao https://www.facebook.com/Dungdz.xinchao

Điểm thi

Luyện toán

102 -Trung bình 8.31 - Tổng điểm 10476

Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-07-12 00:22:23
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về bản đồ
Lần cuối làm bài: 2015-07-18 22:49:49
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2015-02-27 20:49:17
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-02-26 20:25:30
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-02-04 20:58:50
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-06-03 15:03:58
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phần trăm của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2015-06-04 08:40:55
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2015-01-30 21:38:16
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-07-05 12:52:35
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2015-06-05 20:59:42