Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyen tien dung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyen tien dung

nguyen tien dung
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-29 09:13:57

Luyện toán

2 -Trung bình 3.79 - Tổng điểm 265

nguyen tien dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 4, 8, 11
Lần cuối làm bài: 2017-08-14 14:09:28
nguyen tien dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2017-08-13 14:18:16