Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyen tien dung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyen tien dung

nguyen tien dung
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-05-29 09:36:08
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-15 09:31:44
nguyen tien dung làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-26 10:23:14
nguyen tien dung làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-23 16:02:32
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-10-19 09:15:54
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-10-18 20:03:21
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-10-18 19:36:33
nguyen tien dung làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-18 19:27:32
nguyen tien dung làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-18 19:21:35
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-10-18 19:14:12

Luyện toán

27 -Trung bình 7.91 - Tổng điểm 4114

nguyen tien dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2014-10-18 19:03:41
nguyen tien dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số tròn chục trừ đi số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2014-10-20 10:52:45
nguyen tien dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2014-10-22 11:08:00
Lần cuối làm bài: 2014-10-22 11:13:15
nguyen tien dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2014-10-24 10:45:45
nguyen tien dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2014-10-25 08:53:57
nguyen tien dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2014-11-10 17:13:24
nguyen tien dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 7 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2014-11-14 08:58:58
nguyen tien dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2014-11-14 08:21:32
nguyen tien dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2014-11-06 19:07:07