Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với (ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡)

(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡)
Cuộc sống mà !!!

Luyện toán

177 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 17700

(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-05-29 09:15:10
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-02-09 14:15:22
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 15:54:51
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 15:33:29
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2018-03-17 19:03:32
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2017-06-19 08:01:03
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2018-03-04 08:09:19
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2018-02-20 08:17:25
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 20:01:56
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 15:55:11
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 16:40:58
Lần cuối làm bài: 2018-09-13 16:09:12
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 14:42:51
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2018-09-13 16:37:45
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 19:59:57
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 20:58:28
Lần cuối làm bài: 2018-09-13 15:43:25
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 21:05:10
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 14:58:58
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 21:01:33
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 20:01:09
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 15:23:18
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 21:30:42
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 20:23:02
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2018-09-13 20:33:14
Lần cuối làm bài: 2017-07-04 09:04:19
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2017-06-24 15:55:49
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2017-07-19 15:36:38
Lần cuối làm bài: 2017-08-11 09:26:38
Lần cuối làm bài: 2017-08-05 11:15:18
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số (tổng quát)
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 16:58:16
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qui đồng mẫu số hai phân số
Lần cuối làm bài: 2017-07-25 16:36:23
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 15:59:57
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng và phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-12-06 21:37:29
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 16:25:06
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 16:03:34
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 15:04:08
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-09-13 16:41:31
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-04-28 20:16:02
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-03-27 20:48:46
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-12-16 19:19:37
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-12-21 19:37:27
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-12-29 19:33:09
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-01-14 10:27:08
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2018-01-18 19:30:37
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-09-13 16:50:46
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-12-10 16:27:19
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 21:11:21
Lần cuối làm bài: 2018-02-25 19:16:16
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-09-13 16:56:28
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-09-13 20:12:22
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-01-05 07:46:21
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2018-09-20 20:12:05
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2018-02-02 13:41:47
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 8
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 14:52:46
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 9
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 15:11:20
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2018-01-23 13:54:37
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 7
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 21:17:48
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 8
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 15:05:03
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 9
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 15:51:23
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2018-09-13 16:04:36
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2018-09-13 16:23:11
Lần cuối làm bài: 2017-07-11 09:42:27
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 16:32:16
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 16:49:35
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 21:10:37
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2018-08-07 13:19:40
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2018-09-20 20:20:44
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2018-09-10 20:59:30
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 20:30:07
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 16:07:12
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước số, ước số chung
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 16:17:09
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 20:48:06
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 14:57:19
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 15:46:53
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 15:41:53
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 21:06:29
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2018-09-13 16:15:17
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 21:35:58
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 15:14:36
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 16:16:45
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh nhanh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-11-17 19:08:32
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2018-09-10 20:54:22
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 21:23:45
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-09-10 20:25:48
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước lượng căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 14:34:31
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian theo hệ 12 giờ và 24 giờ
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 19:51:25
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 14:41:16
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 20:44:16
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2018-01-30 09:08:31
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 20:39:22
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-09-13 16:46:37
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 20:43:48
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 20:37:55
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 20:32:29
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2018-09-10 21:04:21
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 09:08:33
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 08:26:57
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 14:47:42
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 16:36:38
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 16:43:49
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 14:53:08
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 14:56:31
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 07:48:55
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 07:51:02
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 14:59:41
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 15:00:42
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 15:02:06
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 15:03:18
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 15:05:21
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 15:09:35
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 14:35:10
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 16:00:03
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 16:04:35
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 16:06:24
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 15:15:15
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 16:09:35
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 08:23:49
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 15:04:35
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 16:11:46
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 16:15:00
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 16:16:41
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 16:18:40
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 16:21:19
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 16:24:24
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 16:27:18
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 16:30:26
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 15:01:43
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 20:21:17
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một chục. Tia số
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 20:23:38
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười một. Mười hai
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 21:06:17
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười ba. Mười bốn. Mười lăm
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 21:09:08
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 21:13:14
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai mươi. Hai chục
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 21:16:13
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 21:19:58
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 07:23:57
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 7
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 07:28:38
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 07:41:08
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 07:46:43
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 15:26:26
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 15:29:11
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 15:31:10
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-05-28 20:25:09
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 16:20:34
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: So sánh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 16:25:34
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2020-05-28 20:16:55
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 16:24:48
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2020-05-28 20:20:50
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị, chục, trăm, nghìn
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 15:06:53
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số tròn trăm
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 15:02:19
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 15:12:35
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2018-09-13 20:07:27
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 20:50:47
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 20:24:04
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 20:47:20
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 20:46:27
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-13 20:14:38
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 20:24:53
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 20:25:55
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 20:20:36
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 20:27:57
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 20:29:45
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 20:30:52
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 20:32:18
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 21:36:25
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 08:13:57
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 08:50:59
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 16:35:47
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 16:05:15
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số và phép chia số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 16:08:54
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 16:12:19
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 16:16:18
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 16:35:05
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phân số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 09:03:50
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 19:22:46
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 14:40:50
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 20:05:23

Luyện văn - Tiếng Việt

44 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4400

(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: u ư ( nụ, thư)
Lần cuối làm bài: 2017-12-17 09:48:33
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trường em
Lần cuối làm bài: 2017-11-24 20:57:38
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 15:19:02
Lần cuối làm bài: 2017-12-22 15:17:28
Lần cuối làm bài: 2018-01-06 21:24:28
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: A
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 15:27:23
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phần thưởng
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 08:06:03
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bạn của Nai Nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 15:28:44
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: Đ
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 15:29:26
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tìm ngọc
Lần cuối làm bài: 2017-12-03 08:55:13
Lần cuối làm bài: 2017-12-17 10:12:20
Lần cuối làm bài: 2017-12-22 15:06:27
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 15:25:34
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 15:32:36
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 15:34:34
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 20:57:40
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc áo len
Lần cuối làm bài: 2017-12-21 21:25:10
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gà Trống và Cáo
Lần cuối làm bài: 2017-12-17 09:56:19
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chị em tôi
Lần cuối làm bài: 2020-06-23 20:57:15
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 15:34:50
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ê-mi-li, con...
Lần cuối làm bài: 2017-12-22 15:48:12
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lừa và ngựa
Lần cuối làm bài: 2017-12-22 14:36:42
Lần cuối làm bài: 2018-01-06 19:48:12
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Trạng thả diều
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 08:59:12
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người liên lạc nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-12-22 14:42:48
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ba điều ước
Lần cuối làm bài: 2017-12-29 21:35:48
Lần cuối làm bài: 2020-05-28 21:16:45
Lần cuối làm bài: 2018-01-01 15:06:40
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 08:51:59
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cá sấu sợ cá mập
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 15:30:39
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 16:36:54
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
Lần cuối làm bài: 2018-07-04 07:24:05
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập truyện dân gian
Lần cuối làm bài: 2017-12-29 21:47:04
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đoàn thuyền đánh cá
Lần cuối làm bài: 2020-05-28 20:34:20
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 08:56:04
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2018-01-16 20:00:57
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đêm nay Bác không ngủ
Lần cuối làm bài: 2018-03-02 21:11:02
Lần cuối làm bài: 2020-06-01 21:18:04
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lượm
Lần cuối làm bài: 2018-06-21 14:59:48
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cô Tô
Lần cuối làm bài: 2018-03-27 15:34:43
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu trần thuật đơn có từ là
Lần cuối làm bài: 2018-06-07 15:40:25
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 3 (Unit 13+14+15)
Lần cuối làm bài: 2018-07-02 14:05:45
Lần cuối làm bài: 2018-06-18 08:26:32
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 15:19:49

Luyện Tiếng Anh

68 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6800

(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 15:09:53
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-08-21 13:49:09
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 4+5+6)
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 14:42:36
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 15:14:30
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 09:36:40
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 09:38:07
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 09:38:45
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 09:40:25
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 15:15:47
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 09:40:42
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 09:42:24
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 09:42:43
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 09:42:55
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 14:58:53
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 15:23:34
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 15:15:26
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 19:45:05
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 21:13:55
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 21:14:07
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 21:16:19
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 21:17:46
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 21:17:59
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 21:19:37
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 15:12:15
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 21:20:50
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 15:13:39
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 15:26:15
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-09-03 08:59:11
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 14:41:10
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-08-30 15:17:20
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-08-30 15:19:11
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 15:03:18
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2018-09-03 09:12:08
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-09-03 09:04:09
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 21:27:44
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 15:00:25
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 15:02:23
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2018-08-24 14:18:25
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2018-08-30 15:14:14
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2018-08-23 14:21:03
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2018-08-30 16:19:23
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my school
Lần cuối làm bài: 2018-09-03 20:56:50
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2018-08-24 14:24:05
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 21:13:07
Lần cuối làm bài: 2018-08-30 15:07:42
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you doing?
Lần cuối làm bài: 2018-09-03 21:01:22
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2018-09-03 21:09:08
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 15:08:34
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 14:57:39
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 15:00:13
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 15:13:45
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2018-09-03 21:24:05
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 15:10:34
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 15:06:24
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 16:43:40
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 16:50:43
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: gerund/ to-infinitive
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 21:22:27
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: A lesson on customs and traditions
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 08:59:27
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 21:42:53
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 21:47:41
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 15:10:23
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 09:45:19
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 09:46:26
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 09:51:06
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 15:25:34
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 21:10:51
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 14:42:19
(ᴾᴿᴼシPickaミ★ácミ★Quỷ★彡) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 14:36:50

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-05 20:12:29
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-22 14:22:51
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-21 09:19:13
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-20 14:19:21
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-20 14:15:53
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-20 14:13:22
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-20 14:09:56
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-20 09:38:08
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-18 15:26:51
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-18 15:24:22
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-18 15:20:46
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-18 08:51:22
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-27 08:41:43
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-06-01 19:40:03
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-14 16:02:56
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-09-20 21:32:40
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-20 15:58:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-20 15:16:31
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-04 19:42:01
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-04 19:34:45
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-31 21:34:05
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-31 21:31:38
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-31 20:14:50
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-31 19:50:44
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-31 19:47:22
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-03-31 19:45:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-31 19:33:27
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-31 19:24:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-30 16:20:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-30 16:15:44