Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Đức DŨng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Đức DŨng

Nguyễn Đức DŨng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

4 -Trung bình 6.68 - Tổng điểm 601

Nguyễn Đức DŨng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về phân số
Lần cuối làm bài: 2016-03-23 20:15:48
Nguyễn Đức DŨng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2016-03-22 21:10:51
Nguyễn Đức DŨng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-03-22 21:02:59
Nguyễn Đức DŨng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-03-22 20:51:45

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi