Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Quốc Dũng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Quốc Dũng

Nguyễn Quốc Dũng
Dũng xin nói : lời chửi ko mất tiền mua,lựa lời mà chửi cho chừa mặt nhau,đã chửi phải chửi thật đau,chửi mà hiền quá còn lâu nó chừa,chửi đúng,ko được chửi bừa,chửi cha mẹ nó ko chừa một ai,khi chửi,chửi lớn mới oai,chửi hay là phải chửi dài,chửi lâu,chửi đi chửi lại mới ngầu,chửi nhiều cho nó nhức đầu,đau tai,chửi xong nhớ nói\"bái bai\",phóng nhanh kẻo bị ăn chai vào mồm.hehehe

Luyện toán

16 -Trung bình 8.04 - Tổng điểm 1929

Nguyễn Quốc Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 16:23:39
Nguyễn Quốc Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 12:50:01
Nguyễn Quốc Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 07:56:02
Nguyễn Quốc Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 19:17:02
Nguyễn Quốc Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 21:22:57
Nguyễn Quốc Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 20:37:27
Nguyễn Quốc Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 15:00:16
Nguyễn Quốc Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 15:01:55
Nguyễn Quốc Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-01-23 20:51:41
Nguyễn Quốc Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số (tổng quát)
Lần cuối làm bài: 2017-09-17 13:40:15

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

21 -Trung bình 9.08 - Tổng điểm 2362

Nguyễn Quốc Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 09:50:43
Nguyễn Quốc Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Let's 'go green'!
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 09:45:47
Nguyễn Quốc Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 10:16:48
Nguyễn Quốc Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 10:10:32
Nguyễn Quốc Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 10:12:06
Nguyễn Quốc Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 10:06:30
Nguyễn Quốc Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 10:01:06
Nguyễn Quốc Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 18:52:38
Nguyễn Quốc Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 18:31:40
Nguyễn Quốc Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 20:10:52

Điểm thi

Nguyễn Quốc Dũng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-01-15 18:36:28
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-28 19:20:49
Nguyễn Quốc Dũng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-29 16:59:23
Nguyễn Quốc Dũng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-29 16:54:23
Nguyễn Quốc Dũng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-28 20:14:42
Nguyễn Quốc Dũng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-28 20:12:18
Nguyễn Quốc Dũng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-27 08:36:14