Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Thùy Dung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Thùy Dung

Trần Thùy Dung
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Trần Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm các cạnh của hình
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 20:26:27
Trần Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 21:05:49
Trần Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 20:27:10
Trần Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 19:59:48

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Trần Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 20:16:23
Trần Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ vắng nhà ngày bão
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 20:19:29
Trần Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bận
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 20:58:12
Trần Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng ru
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 20:25:30
Trần Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 20:29:18

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.3 điểm
Điểm cao nhất: 7.3, Nộp bài lúc 2019-12-25 19:57:23
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-23 20:54:20
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-23 20:47:36
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-23 20:41:23
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-29 20:17:55
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-25 20:36:15
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-24 20:30:46
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-24 20:20:34
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-22 20:10:50
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-22 20:00:26
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-22 19:56:19
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-22 19:43:54
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-21 20:43:09
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-21 20:25:20
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-20 21:25:41
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-18 21:06:59
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-16 21:40:50
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-13 21:04:50
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-12 21:20:17
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-12 21:10:18
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-12 20:45:58
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-12 20:27:07
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-11 21:56:15
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-07-11 21:42:42
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-11 21:31:54
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-07-11 21:00:09
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-07 22:00:26
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-07 21:43:48
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-07 21:31:23
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-07 21:19:53