Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Thùy Dung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Thùy Dung

Trần Thùy Dung
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

4 -Trung bình 5.97 - Tổng điểm 1194

Trần Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 19:59:48
Trần Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm các cạnh của hình
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 20:26:27
Trần Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 21:05:49
Trần Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 20:27:10

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 2.66 - Tổng điểm 266

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.3 điểm
Điểm cao nhất: 7.3, Nộp bài lúc 2019-12-25 19:57:23
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-23 20:54:20
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-23 20:47:36
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-23 20:41:23
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-29 20:17:55
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-25 20:36:15
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-24 20:30:46
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-24 20:20:34
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-22 20:10:50
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-22 20:00:26
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-22 19:56:19
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-22 19:43:54
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-21 20:43:09
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-21 20:25:20
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-20 21:25:41
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-18 21:06:59
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-16 21:40:50
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-13 21:04:50
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-12 21:20:17
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-12 21:10:18
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-12 20:45:58
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-12 20:27:07
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-11 21:56:15
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-07-11 21:42:42
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-11 21:31:54
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-07-11 21:00:09
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-07 22:00:26
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-07 21:43:48
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-07 21:31:23
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-07 21:19:53