OoO Lạc Trôi OoO

Giới thiệu về bản thân

Tôi đang lạc nơi nào?Em là ai?Tôi là ai?Tại sao tôi ko thể ngừng nghĩ đến em?Em đi đâu bỏ tôi lại thế???Xin đừng đi!