Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đậu Đức Mỹ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đậu Đức Mỹ

Đậu Đức Mỹ
Đừng nhìn về phía sau

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Đậu Đức Mỹ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 20:02:13
Đậu Đức Mỹ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 19:52:53

Điểm thi

Đậu Đức Mỹ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-27 18:48:52