Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đậu Đức Mỹ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đậu Đức Mỹ

Đậu Đức Mỹ
..........Con Cò Bay Lả Bay La................ .....Siêu Nhân Ném Đá, Chết Ba Con Cò......... ..........Gần Đó Có 1 Con Bò.................. .....Con Bò 1 Đá Gãy Dò Siêu Nhân............. ..........Cạnh Đó Có Bác Nông Dân............. .....Một Dao Phi Thẳng Đứt Gân Con Bò

Luyện toán

0 -Trung bình 3.28 - Tổng điểm 197

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 3.30 - Tổng điểm 33

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 6.04 - Tổng điểm 302

Đậu Đức Mỹ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 19:52:53
Đậu Đức Mỹ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 20:02:13

Điểm thi

Đậu Đức Mỹ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-27 18:48:52