Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Minh Đức. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Minh Đức

Nguyễn Minh Đức
chào mừng các bạn !

Luyện toán

5 -Trung bình 6.15 - Tổng điểm 800

Nguyễn Minh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có sáu chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 20:46:57
Nguyễn Minh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 20:05:31
Nguyễn Minh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 20:21:56
Nguyễn Minh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 20:23:37
Nguyễn Minh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 20:00:21

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 5.08 - Tổng điểm 203

Nguyễn Minh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 14:27:26

Luyện Tiếng Anh

60 -Trung bình 9.44 - Tổng điểm 6135

Nguyễn Minh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 09:14:28
Nguyễn Minh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 09:31:32
Nguyễn Minh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 09:24:34
Nguyễn Minh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 15:38:46
Nguyễn Minh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 4
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 14:57:19
Nguyễn Minh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 16:07:49
Nguyễn Minh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do?
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 16:23:50
Nguyễn Minh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you going this summer?
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 16:28:00
Nguyễn Minh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 16:03:30
Nguyễn Minh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: I like elephant because it's big!
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 14:52:17

Điểm thi

Nguyễn Minh Đức làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-23 21:12:44