Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đinh Đức Hùng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đinh Đức Hùng

Đinh Đức Hùng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

18 -Trung bình 8.57 - Tổng điểm 2400

Đinh Đức Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-10-10 16:27:29
Đinh Đức Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bình phương của một tổng hai số
Lần cuối làm bài: 2017-07-22 20:33:04
Đinh Đức Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 18:56:29
Đinh Đức Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 18:57:38
Đinh Đức Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 18:49:33
Đinh Đức Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định lí Pi-ta-go
Lần cuối làm bài: 2017-02-15 12:14:51
Đinh Đức Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-02-04 16:56:53
Đinh Đức Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất của tam giác cân, tam giác đều
Lần cuối làm bài: 2017-02-01 13:31:40
Đinh Đức Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-01-28 09:09:27
Đinh Đức Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai góc so le, đồng vị, trong cùng phía, ngoài cùng phía
Lần cuối làm bài: 2017-01-30 13:02:36

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.90 - Tổng điểm 9

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 2.00 - Tổng điểm 20

Điểm thi

Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-25 18:14:26
Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-23 10:07:58
Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-22 20:23:00
Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-22 09:39:10
Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-19 20:31:22
Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-19 20:22:08
Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-22 10:00:23
Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-31 08:20:36
Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-31 08:10:16
Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-31 08:06:01
Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-31 07:56:24
Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-31 07:51:22
Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-28 11:12:42
Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-28 10:55:24
Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-28 10:34:54
Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-28 10:18:00
Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-28 10:14:34
Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-28 10:08:55