Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với gunny. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

gunny

gunny
LEGEND LÌ XÌ kb vs mk nha

Luyện toán

2 -Trung bình 5.00 - Tổng điểm 200

gunny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 10:01:29
gunny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 09:58:31

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

gunny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ê-mi-li, con...
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 09:29:36

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi