Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với gunny. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

gunny

gunny
tui sẽ kể cho các bạn nghe một câu truyện : có một tràng trai đang đi trên đường,một cô gái rất đẹp lại gần tràng trai và bảo anh có muốn được vui không,tràng trai đáp có.Cô gái dẫn tràng trai vào nhà rồi sau đó vào phòng mình cô gái bảo tràng trai đưa cho cô 500 đôla tràng trai đưa luôn cho cô rồi cô bảo tràng trai nhắm mắt lại một lúc sau cô bảo tràng trai quay lại thì tràng thấy một quyển truyện cười gần đó còn cô gái thì đang đếm tiền tràng trai ức chế quá ra về cầm quyển truyện cười và xem giá quyển truyện đó có mỗ 10 đôla nghe song thì kb vs mk nha

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

gunny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ê-mi-li, con...
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 09:29:36

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi