Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với đặng đức anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

đặng đức anh

đặng đức anh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình và nghiêm cấm ai chửi mình! hihi!

Luyện toán

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

đặng đức anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-06-28 21:59:55
đặng đức anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 13:41:03
đặng đức anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 17:20:15
đặng đức anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 11:18:45
đặng đức anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phân số
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 17:12:15
đặng đức anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 10:24:07
đặng đức anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng
Lần cuối làm bài: 2020-06-28 21:53:00

Luyện văn - Tiếng Việt

13 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1300

đặng đức anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân
Lần cuối làm bài: 2020-06-28 21:36:41
Lần cuối làm bài: 2020-06-28 21:34:40
đặng đức anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-06-28 21:39:55
đặng đức anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một vụ đắm tàu
Lần cuối làm bài: 2020-06-28 21:01:23
đặng đức anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
Lần cuối làm bài: 2020-06-28 21:20:44
Lần cuối làm bài: 2020-06-28 22:20:03
đặng đức anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
Lần cuối làm bài: 2020-06-28 21:31:57
đặng đức anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
Lần cuối làm bài: 2020-06-28 21:23:53
đặng đức anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm)
Lần cuối làm bài: 2020-06-28 21:27:53
đặng đức anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2020-06-28 20:57:46
đặng đức anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Chính tả
Lần cuối làm bài: 2020-06-28 20:53:20
đặng đức anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2020-06-28 20:59:27
đặng đức anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-06-28 20:48:30

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

đặng đức anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 15:22:01
đặng đức anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /oo/
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 21:40:27
đặng đức anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How much are the jeans?
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 15:35:46
đặng đức anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 17:52:05
đặng đức anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 15:29:17
đặng đức anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 17:38:15

Điểm thi

đặng đức anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-06 21:19:33
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-12 15:44:15
đặng đức anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-12 15:40:34
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-12 15:37:26
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-12 15:28:01
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-11-12 15:19:53
đặng đức anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-12 15:08:37