Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với đặng đức anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

đặng đức anh

đặng đức anh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

2 -Trung bình 5.53 - Tổng điểm 774

đặng đức anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 17:20:15
đặng đức anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phân số
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 17:12:15

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 2.40 - Tổng điểm 48

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 8.41 - Tổng điểm 757

đặng đức anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 17:38:15
đặng đức anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 15:29:17
đặng đức anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 17:52:05
đặng đức anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How much are the jeans?
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 15:35:46
đặng đức anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /oo/
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 21:40:27
đặng đức anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 15:22:01

Điểm thi

đặng đức anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-06 21:19:33
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-12 15:44:15
đặng đức anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-12 15:40:34
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-12 15:37:26
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-12 15:28:01
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-11-12 15:19:53
đặng đức anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-12 15:08:37