Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Otaku Yu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Otaku Yu

Otaku Yu
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình nhưng nhà mình không có gì

Điểm thi

Otaku Yu làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-08 20:22:57
Otaku Yu làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-08 17:56:13
Otaku Yu làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-08 17:17:34
Otaku Yu làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-08 17:15:44

Luyện toán

1 -Trung bình 7.60 - Tổng điểm 152

Otaku Yu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2017-01-15 19:25:19