Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Anh Đức. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Anh Đức

Hoàng Anh Đức
welcome to my home Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình nhé !

Luyện toán

107 -Trung bình 8.48 - Tổng điểm 11955

Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 09:58:44
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 10:53:47
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 10:22:02
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 09:52:28
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 09:29:02
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Phép trừ và phép chia
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 11:10:02
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 10:46:11
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 21:28:45
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 21:06:18
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Góc
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 15:39:22

Luyện văn - Tiếng Việt

134 -Trung bình 8.94 - Tổng điểm 14577

Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 09:07:42
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 09:36:54
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra học kì I
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 21:12:58
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vượt thác
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 10:17:19
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 15:23:55
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 15:09:10
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 10:15:50
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 15:32:30
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông nước Cà Mau
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 10:05:37
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn miêu tả
Lần cuối làm bài: 2020-02-14 21:10:38

Luyện Tiếng Anh

7 -Trung bình 7.58 - Tổng điểm 1137

Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-08-23 07:42:35
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2018-08-09 10:40:40
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What animal do you like to see?
Lần cuối làm bài: 2018-08-15 11:20:34
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like some milk?
Lần cuối làm bài: 2018-08-15 11:19:54
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson1: What is your favorite food/ drink?
Lần cuối làm bài: 2018-08-11 18:44:48
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-08-08 10:57:06
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 3 (Unit 13+14+15)
Lần cuối làm bài: 2018-08-08 10:50:17

Điểm thi

Hoàng Anh Đức làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-20 21:03:35
Hoàng Anh Đức làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-02-19 15:16:05
Hoàng Anh Đức làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-19 10:06:24
Hoàng Anh Đức làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-02-18 20:48:23
Hoàng Anh Đức làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-18 20:39:33
Hoàng Anh Đức làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-02-14 16:02:27
Hoàng Anh Đức làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-14 15:53:16
Hoàng Anh Đức làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-14 15:26:54
Hoàng Anh Đức làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-13 20:35:09
Hoàng Anh Đức làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-02-13 20:28:38
Hoàng Anh Đức làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-01-04 20:46:09