Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đàm Thị Minh Hương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đàm Thị Minh Hương

Đàm Thị Minh Hương
Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới.

Luyện toán

41 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4100

Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-03-21 20:37:09
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-03-26 18:02:04
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2017-07-26 08:05:20
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-06-03 06:03:36
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-09-22 19:13:24
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2017-07-31 19:03:18
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-07-11 14:13:30
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-05-28 19:55:34
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2016-09-09 21:55:09
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán và so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-08-03 06:07:22
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-08-24 04:11:56
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-04-04 19:29:17
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-08-19 10:47:49
Lần cuối làm bài: 2016-10-02 06:03:46
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2016-07-16 14:24:00
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-06-10 06:16:17
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-07-05 08:45:50
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2016-08-13 07:04:53
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-03-31 17:44:12
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-04-07 06:23:13
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-08-08 07:06:14
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2016-07-29 06:34:21
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-07-22 11:00:27
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2016-08-29 20:11:02
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-09 14:24:26
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-12 05:48:12
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-23 05:08:52
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-09-04 13:02:02
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 19:22:32
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2016-06-29 11:37:29
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2016-06-24 05:52:39
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-04-06 05:35:47
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2016-04-24 08:23:06
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-04-14 20:07:30
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2016-06-15 04:54:09
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2016-04-16 19:18:12
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2016-05-03 06:44:52
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các góc
Lần cuối làm bài: 2016-03-29 20:06:47
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-04-12 17:51:57
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ
Lần cuối làm bài: 2016-04-21 16:48:26
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-06-07 19:15:48

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-01 08:17:55