Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đàm Thị Minh Hương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đàm Thị Minh Hương

Đàm Thị Minh Hương
Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới.

Luyện toán

41 -Trung bình 9.26 - Tổng điểm 4260

Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2017-07-31 19:03:18
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2017-07-26 08:05:20
Lần cuối làm bài: 2016-10-02 06:03:46
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-09-22 19:13:24
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2016-09-09 21:55:09
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2016-08-29 20:11:02
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-09-04 13:02:02
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-08-19 10:47:49
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-08-24 04:11:56
Đàm Thị Minh Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2016-08-13 07:04:53

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 6.70 - Tổng điểm 67

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-01 08:17:55