Đỗ Văn Dương

Giới thiệu về bản thân

Đàn ông sinh ra để đàn bà DỰA DẪM, DỰA ko được thì phải DẪM thôi – Đàn ông sinh ra rất thích khám phá KHÁM mà không được thì nó PHÁ thôi – Đàn bà sinh ra để đàn ông NHỜ VẢ, NHỜ ko được thì phải VẢ – Trẻ con sinh ra để cha mẹ DẠY DỖ, DẠY ko được thì phải DỖ – Con gái sinh ra để con trai THEO ĐUỔI, THEO ko được thì lại ĐUỔI -Còn con trai sinh ra chỉ để LÀM THỊT LÀM ko đc thì phải THỊT thôiiiii