Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Văn Dương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Văn Dương

Đỗ Văn Dương
kẻ thù lớn nhất của tôi là didn't

Điểm thi

Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-07 17:51:21
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-01 18:15:44
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2016-12-31 18:42:52
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-31 18:38:11
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-30 18:35:54
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 18:32:28
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-30 18:29:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 18:27:48
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 18:25:48
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-30 18:24:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 18:22:42
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-30 18:21:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 18:19:30
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 18:17:24
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-27 11:13:49
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-27 11:12:35
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-27 11:11:31
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-27 11:10:05
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-24 18:55:20
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-24 18:53:01
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-23 12:21:26
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-22 17:18:00
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-22 17:14:58

Luyện toán

8 -Trung bình 9.29 - Tổng điểm 836

Đỗ Văn Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2017-01-18 11:04:28
Đỗ Văn Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-01-05 11:32:20
Đỗ Văn Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2017-01-21 18:13:02
Đỗ Văn Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-01-08 07:32:14
Đỗ Văn Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 20:04:47
Đỗ Văn Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-01-12 18:26:33
Đỗ Văn Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-06-13 08:37:31
Đỗ Văn Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-06-18 20:08:54