Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Văn Dương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Văn Dương

Đỗ Văn Dương
Đàn ông sinh ra để đàn bà DỰA DẪM, DỰA ko được thì phải DẪM thôi – Đàn ông sinh ra rất thích khám phá KHÁM mà không được thì nó PHÁ thôi – Đàn bà sinh ra để đàn ông NHỜ VẢ, NHỜ ko được thì phải VẢ – Trẻ con sinh ra để cha mẹ DẠY DỖ, DẠY ko được thì phải DỖ – Con gái sinh ra để con trai THEO ĐUỔI, THEO ko được thì lại ĐUỔI -Còn con trai sinh ra chỉ để LÀM THỊT LÀM ko đc thì phải THỊT thôiiiii

Luyện toán

14 -Trung bình 8.93 - Tổng điểm 1696

Đỗ Văn Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (cạnh - góc - cạnh)
Lần cuối làm bài: 2017-11-17 17:09:57
Đỗ Văn Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2017-11-10 12:19:31
Đỗ Văn Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-11-04 11:44:44
Đỗ Văn Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (cạnh - cạnh - cạnh)
Lần cuối làm bài: 2017-10-31 11:11:47
Đỗ Văn Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai góc so le, đồng vị, trong cùng phía, ngoài cùng phía
Lần cuối làm bài: 2017-10-19 19:25:38
Đỗ Văn Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2017-09-28 10:52:40
Đỗ Văn Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-06-18 20:08:54
Đỗ Văn Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-06-13 08:37:31
Đỗ Văn Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-01-12 18:26:33
Đỗ Văn Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 20:04:47

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 8.67 - Tổng điểm 260

Lần cuối làm bài: 2017-11-18 16:39:15
Lần cuối làm bài: 2017-10-20 12:29:52

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-04 18:27:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-04 14:28:31
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-04 07:34:12
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-01 10:10:23
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-01 09:57:50
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-01 09:54:23
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-26 19:33:43
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-25 17:11:29
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-23 20:06:26
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-07 17:51:21
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-01 18:15:44
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2016-12-31 18:42:52
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-31 18:38:11
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-30 18:35:54
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 18:32:28
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-30 18:29:52
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 18:27:48
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 18:25:48
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-30 18:24:10
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 18:22:42
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-30 18:21:10
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 18:19:30
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 18:17:24
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-27 11:13:49
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-27 11:12:35
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-27 11:11:31
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-27 11:10:05
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-24 18:55:20
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-24 18:53:01
Đỗ Văn Dương làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-23 12:21:26